Είσοδος

Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική της Φυσικής

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα καλύπτει κάποια βασικά θέματα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) μεταξύ των οποίων

(1)   Η έννοια του επιστημονικού γραμματισμού

(2)   Το αντικείμενο της Διδακτικής των ΦΕ - Το αναλυτικό πρόγραμμα

(3)   Σύγχρονες θεωρίες μάθησης

(4)   Οι ιδέες των μαθητών

(5)   Τα διδακτικά μοντέλα

(6)   Μάθηση μέσω διερεύνησης - Οι επιστημονικές διαδικασίες

(7)   Τα διδακτικά εργαλεία

(8) H αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη διδασκαλία των ΦΕ

(9) Η αξιοποίηση των άτυπων πηγών μάθησης καθώς και στοιχείων από την ιστορία και τη φιλοσοφία των ΦΕ στη διδασκαλία τους.

(10)   Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας (Σχέδια μαθήματος - Φύλλα εργασίας)

(11) Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση των φυσικών επιστημών

 

Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση 100%

Προαιρετικά: Εκπόνηση σχεδίου μαθήματος και διδασκαλία σε τάξη 40% (προσθετικά επί του βαθμού της γραπτής εξέτασης)  

 

Διδάσκοντες

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

avelentz@gmail.com

Τομέας Φυσικής γρ. 122

τηλ. 2107722975 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.