Είσοδος

Στοιχειώδη Σωμάτια ΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή και ιστορική ανασκόπηση. Θεωρία ομάδων και το μοντέλο των κουάρκ. Συμμετρία χειρός. Μοντέλο παρτονίων. Θεωρίες βαθμίδας και αυθόρμητο σπάσιμο. Χώρος των φάσεων: υπολογισμοί ενεργού διατομής. Στοιχεία Κβαντικής Χρωμοδυναμικής. Το καθιερωμένο πρότυπο των ηλεκτροασθενών αλληλεπιδράσεων. Μεγαλοενοποιημένες θεωρίες.

Διδάσκοντες

Ζουπάνος Γιώργος,
ΔΕΠ Καθηγητής  
Γρ. 316 
+30 210 7723010 
+30 210 7723025 
george.zoupanos@cern.ch
http://www.physics.ntua.gr/~zoupanos/

Description

Introduction and historical review.  Group theory and the quark model.  Chiral symmetry.  The parton model.  Gauge theories and spontaneous symmetry breaking.  Phase space:  effective cross section calculations.  Elements of Quantum Chromodynamics.  The standard model of electroweak interactions.  Grand unification theories

Ώρες μαθημάτων

Τετάρτη 10:45 πμ - 12:30 μμ Α 301

Παρασκευή 12:45 μμ - 14:30 μμ Α 301 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.