Είσοδος

Θεωρητική Φυσική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Από την εξίσωση Schroedinger στην εξίσωση Klein-Gordon. Πυκνότητα και ρεύμα πιθανότητας. Αρνητικές ενέργειες. Αντισωματίδια. Η εξίσωση Klein-Gordon με δυναμικό Coulomb. Ηλεκτροδυναμική σωματιδίων με σπιν=0. Διαγράμματα Feynman. Σκέδαση, ενεργός διατομή, αναλλοίωτο πλάτος, σταθερές Mandelstam. Η εξίσωση Dirac. Πίνακες γ. Πυκνότητα και ρεύμα πιθανότητας. Η κυματοσυνάρτηση του αντισωματιδίου. Αναλλοίωτες ποσότητες. Ηλεκτροδυναμική σωματιδίων με σπιν=1/2. Διαγράμματα Feynman. Σκέδαση και υπολογισμός αναλλοίωτου πλάτους. Εισαγωγή στην δεύτερη κβάντωση.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Θα δοθούν σειρές ασκήσεων με υποχρεωτική παράδοση και παρουσίαση στην αίθουσα. Πιθανόν να δοθεί και τελική σύντομη εργασία. Η βαθμολογία θα προκύψει από συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων. Δεν θα γίνουν γραπτές τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Διδάσκοντες

Κουτσούμπας Γεώργιος
ΔΕΠ Αν.Καθηγητής  
Γρ. 313
+30 210 772 3023 (Τηλ)
+30 210 772 3025 (Φαξ) 
kutsubas@central.ntua.gr
http://www.physics.ntua.gr/~kutsubas

Description

Principle of least action, Euler – Lagrange equations. Lagrangian and Hamiltonian. Poisson brackets. Canonical transformations. Symmetries and conservation laws. Noether’s theore. The momentum – energy tensor. Poisson bracket algebra. Continuous dynamical systems as examples of classical field theories: Klein – Gordon and Dirac equations. Lorentz transformation of solutions. Mass and spin. Plane wave solutions. Klein’s paradox. Coupling with external electromagnetic fields. Hydrogen – like atoms, spin and fine structure. Discrete symmetries (C, P, T). The neutrino equation.

Διαλέξεις

Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται κάθε

Πέμπτη       3:15 μμ - 5:00 μμ   στα Νέα Κτήρια ΣΕΜΦΕ, αίθουσα 102

και

Παρασκευή 10:45πμ - 12:30μμ στα Νέα Κτήρια ΣΕΜΦΕ, αίθουσα 105

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.