Είσοδος

Αναγνώριση Προτύπων και Νευρωνικά Δίκτυα

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στατιστική Bayes θεωρία για αναγνώριση προτύπων. Συναρτήσεις απόφασης. Κατηγοριοποίηση με συναρτήσεις απόφασης. Αλγόριθμοι εκμάθησης. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των νευρωνικών δικτύων. Βασικές αρχιτεκτονικές: Δίκτυα με εμπρόσθια τροφοδότηση, Δίκτυα με ανάδραση. Τεχνικές μάθησης νευρωνικών δικτύων: Εκπαίδευση με δάσκαλο και χωρίς δάσκαλο – σύνδεση με θεωρία βελτιστοποίησης. Αναγνώριση προτύπων με Νευρωνικά συστήματα.

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Κουσουρής

ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.

Γραφείο: Κτ. Φυσικής, Β' όροφος, Γρ. 209

Τηλ. 210 7724447

e-mail: kkousour@central.ntua.gr

Description

Review of linear algebra, linear transformation & probability theory, conditional probability and Bayes rule; Introduction to statistical pattern recognition, feature detection, classification; Bayesian decision theory of pattern recognition; Linear and quadratic discriminant functions; Parametric estimation and supervised learning; Theory of Perceptron; Parzen, K-Near Neighbor (K-NN) classification methods ; Dimensionality reduction, Fisher & entropy techniques; Unsupervised learning, clustering K-means; Neural networks for pattern recognition; Learning

Διαλέξεις

Οι διαλέξεις του μαθήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 γίνονται κάθε:

Δευτέρα 14:45 - 16:45 αίθουσα 101

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.