Είσοδος

Οπτοηλεκτρονική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Ασύμφωνο και Σύμφωνο Φως. Φύση του φωτός, Κυματική φύση του φωτός, Οπτικά στοιχεία, Πηγές φωτός. Ελλειπτική πόλωση, Διπλοθλαστικότητα, Οπτική δράση: Εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας, Σχέσεις Einstein, Αντιστροφή πληθυσμών, Οπτική ανατροφοδότηση, Iδιότητες του φωτός laser. Επισκόπηση Mερικών Εννοιών της Kβαντικής Mηχανικής: Ενεργειακές ζώνες στα στερεά, Ηλεκτρική αγωγιμότητα, Ημιαγωγοί. Συγκεντρώσεις φορέων, Έργο εξαγωγής, Φορείς πλειονότητας στους ημιαγωγούς, Επαφές. Το κβαντικό πηγάδι. Επαγόμενα Οπτικά Φαινόμενα, Διαμόρφωση: Ηλεκτροοπτικό φαινόμενο, Διαμορφωτές Kerr, Σάρωση και μεταγωγή. Μαγνητοοπτικές διατάξεις, Ακουστοοπτικό φαινόμενο. Διαμορφωτές κβαντικών πηγαδιών. Μή-γραμμική οπτική. Απεικονιστές, Ανιχνευτές: Φωταύγεια, Φωτοφωταύγεια, Καθοδοφωταύγεια. Σωλήνας καθοδικών ακτίνων,Ηλεκτροφωταύγεια, Φωταύγεια έγχυσης και φωτοδίοδος εκπομπής. Απεικονιστές πλάσματος: Απεικονιστές υγρών κρυστάλλων, Απεικονιστές αριθμών. Παράμετροι απόδοσης ανιχνευτών. Θερμικοί ανιχνευτές. Διατάξεις ενισχυτών εικόνας. Φωτονικές Διατάξεις: Οπτικές Ίνες. Επίπεδος διηλεκτρικός κυματοδηγός, Κυματοδηγοί οπτικών ινών. Απώλειες στις οπτικές ίνες, Συνδετήρες οπτικών ινών. Μέτρηση των χαρακτηριστικών των οπτικών ινών. Υλικά και τρόποι κατασκευής οπτικών ινών. Καλώδια οπτικών ινών. Οπτικές Επικοινωνίες: Τεχνικές διαμόρφωσης, Επικοινωνίες στον ελεύθερο χώρο. Οπτικά συστήματα επικοινωνιών με ίνες. Αισθητήρες οπτικών ινών, Οπτικές ίνες μεταφοράς φωτός. Ολοκληρωμένα οπτικά.

Βιβλιογραφία

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται ως εξής:

Α' Επιλογή

1) Γραπτή τελική εξέταση (80%)

2) Εργαστηριακές Ασκήσεις (20%)

3) Παράδοση εργασίας (10%) ως bonus, ή /και

4) Προφορική παρουσίαση θέματος (5%) ως bonus

Β' Επιλογή

1) Γραπτή τελική εξέταση (80%)

2) Εργαστηριακές Ασκήσεις (20%)

3) Παράδοση εργασίας (10%) ως bonus

Γ΄Επιλογή

1) Γραπτή τελική εξέταση (80%)

2) Εργαστηριακές Ασκήσεις (20%)

3) Προφορική παρουσίαση θέματος (5%) ως bonus

Δ' Επιλογή

1) Γραπτή τελική εξέταση (80%)

2) Εργαστηριακές ασκήσεις (20%)

Διδάσκοντες

Αλέξανδρος Παπαγιάννης (Θεωρία)

ΔΕΠ Καθηγητής


Γραφείο 014, Κτ. Φυσικής

+30 210 7722992

+30 210 7724399
+30 210 7722987

apdlidar@central.ntua.gr

 

Γεώργιος Ν. Τσιγαρίδας (Εργαστήριο)

ΔΕΠ Επικ. Καθηγητής

Γραφείο 020, Κτ. Φυσικής

+30 210 772985

gtsig@mail.ntua.gr

Description

Physical optics, photons, optical absorption mechanisms, photoconductivity mechanisms, optical and optoelectronic materials, spontaneous and stimulated emission, absorption, fluorescence, phosphorescence, luminescence, coherent and incoherent sources, displays, radiation detectors, noise and electronics of detectors, image intensifiers, I2 devices, thermal imagers, couplers, modulators, liquid crystals, integrated optics, photonic logic, introduction to optical fibers – optical communications, introduction to lasers and their applications. The course includes laboratory exercises

Διαλέξεις - Εργαστήρια

Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται κάθε:

Δευτέρα: 12:45-14:30, Αιθ. 101 (Νέα Κτ. ΣΕΜΦΕ)

και

Τετάρτη: 12:45 - 14:30, Αμφ. Φυσικής (Κτ. Φυσικής)

 

Τα Εργαστήρια του μαθήματος γίνονται κάθε:

Τετάρτη: 17:00-19:00, Κτ. Β', ΣΕΜΦΕ (Αιθ. 203).

 Έναρξη Εργαστηρίων: Τετάρτη 18/10/2017

Παραλαβή Εργαστηριακών Οδηγών

Η παραλαβή του Εργαστηριακού Οδηγού θα γίνεται από 9.10-13.10.2017, από το γραφείο του κ. Τσιγαρίδα (Γρ. 020, ισόγειο, κτ. Φυσικής).


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.