Είσοδος

Νέα Τεχνολογικά Υλικά

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

Εισαγωγή. Κεραμικά: Φυσικοχημικές ιδιότητες και μέθοδοι παρασκευής κεραμικών. Μονωτικά, Ημιαγώγιμα και Υπεραγώγιμα κεραμικά, Κεραμικά ιοντικής αγωγιμότητας. Άμορφα κεραμικά, Ύαλοι. Νανοκεραμικά και πορώδη κεραμικά, Προηγμένα κεραμικά. Διηλεκτρικά: Ηλεκτρομονωτικά υλικά, Διηλεκτρικά υλικά πυκνωτών. Διηλεκτρικά υλικά μικροηλεκτρονικής. Ενεργά διηλεκτρικά – Σιδηροηλεκτρικά, Πιεζοηλεκτρικά και Πυροηλεκτρικά διηλεκτρικά, Ηλεκτρίτες. Φωτοβόλταϊκά υλικά. Ηλεκτρολύτες στερεάς κατάστασης. Υγροί κρύσταλλοι.

 

Διδάσκοντες

Ζεργιώτη Ιωάννα
ΔΕΠ Αναπλ. Καθηγήτρια
Γρ. 113 
+30 210 7723345

zergioti@central.ntua.gr

 

Κυρίτσης Απόστολος
ΔΕΠ Αναπλ. Καθηγητής
Γρ. 114
+30 210 7723053 (Γραφείο)
+30 210 7722983 (Εργαστήριο)
akyrits@central.ntua.gr 

Description

New Technological Materials 

Ceramics (physico-chemical properties and preparation methods of ceramics; insulating, semiconducting and superconducting ceramics; ceramic glasses, ionic conductivity of mixed glasses; nanoceramics and porous ceramics; advanced ceramics), Dielectrics (electric insulators, dielectric materials for capacitors and for microelectronic applications; active dielectrics – ferroelectric, piezoelectric and pyroelectric materials, electrets), Photovoltaic materials, Solid state electrolytes, Liquid crystals   

Διαλέξεις

Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται κάθε

Δευτέρα 15:00μμ - 17:00μμ στην Αίθ. 105 κτ. ΣΕΜΦΕ

και

Τετάρτη 12:45μμ - 14:30μμ στην  Αίθ. 001 κτ. ΣΕΜΦΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Φθινόπωρο 2017

Στην περιοχή ΕΓΓΡΑΦΑ έχει αναρτηθεί κατάλογος ενδεικτικών θεμάτων εργασιών για το 1ο μέρος του μαθήματος


Συγγράματα - Σημειώσεις

 Διανέμονται τα εξής συγγράμματα - σημειώσεις.

1. Π. Πίσσης, Κ. Ράπτης: Σημειώσεις για το μάθημα «ΚΕΡΑΜΙΚΑ-ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ», ΕΜΠ

2. Κ.Θ. Δέρβος: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΕΜΠ

3. Σημειώσεις για την ενότητα «ΥΓΡΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ»

4. Σημειώσεις για την ενότητα «ΣΤΕΡEΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ».  
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.