Είσοδος

Εργαστηριακή Φυσική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εργαστηριακό μάθημα με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τον εργαστηριακό εξοπλισμό του Τομέα Φυσικής καθώς και με την ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων εκτελώντας κυρίως πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού.

 

Ύλη

Ανάλυση του Μαθήματος

Οι εργαστηριακοί οδηγοί βρίσκονται και στην διεύθυνση http://physics.ntua.gr/gr/ergasthriakoi_odhgoi.htm
 

Εργασίες

Οι εργαστηριακές αναφορές θα παραδίδονται μία εβδομάδα μετά την εκτέλεση του εργαστηρίου, όταν οι φοιτητές θα προσέρχονται για την επόμενη εργαστηριακή άσκηση.

Καθυστερημένες εργασίες θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα. 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 70% από το μέσο όρο των βαθμών των εργαστηρίων (8 εργαστήρια) και κατά 30% από το βαθμό του τελικού διαγωνίσματος.

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4,5 και στο μέσο όρο των βαθμών των εργαστηρίων και στο τελικό διαγώνισμα για να προβιβαστούν.

Όσοι φοιτητές (παλαιότερων εξαμήνων) έχουν πάρει πάνω από 4,5 στο μέσο όρο των εργαστηρίων δεν απαιτείται να επαναλάβουν τα πειράματα. 

 

Description

  • Introduction to experimental physics and electromagnetism labs.
  • Two 2-hour lectures and eight laboratory exercises.
  • One problem set on data analysis and presentation.
  • Eight laboratory exercises on resistivity dependence on temperature, electric field mapping, measurement of the dielectric constant of materials, reflection defraction and polarization of light, measurement of the magnetic field created by a solenoid, measurement of the electron's e/m ratio, oscilloscopes, measurement of the magnetic field of earth.  

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.