Είσοδος

Πυρηνική Τεχνολογία

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 

Τελευταία Ενημέρωση

13 Οκτωβρίου 2020

 Λόγω έκτακτων τεχνικών προβλημάτων δεν ήταν δυνατή η λειτουργία  της πλατφόρμας Webex το δίωρο 10-12πμ την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 με αποτέλεσμα να μην γίνει το μάθημα Πυρηνική Τεχνολογία της ΣΕΜΦΕ.

 Το επόμενο μάθημα θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 ακολουθώντας τον σύνδεσμο που αναφέρεται στην αρχική ανακοίνωση και στην περιγραφή του μαθήματος.

 Παρακαλώ συζητήστε μεταξύ σας, ανάλογα με τα μαθήματα που έχετε, για πιθανές ημέρες και ώρες για να αναπληρωθεί το χαμένο δίωρο και δώστε μου 2-3 επιλογές ώστε να καλυφθεί άμεσα. 

 Ορισμένοι/ες αναφέρεστε στα θέματα των παρουσιάσεων που μπορείτε να εκπονήσετε.

 Ενδεικτικά αναφέρω τις ενότητες (το θέμα θα συναποφασιστεί μετά από συννενόηση): 

 Το μέλλον της Πυρηνικής Ηλεκτροπαραγωγής

 Πυρηνικά ατυχήματα και επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο

 Πυρηνικά απόβλητα

 Βιομηχανικές εφαρμογές πυρηνικής τεχνολογίας

 Υλικά με τεχνητά επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια

 'Φυσικός' πυρηνικός αντιδραστήρας

 Παραγωγή ενέργειας με σύντηξη - που βρισκόμαστε;

 Ραδόνιο 

  Πρόκειται για παρουσιάσεις και όχι για εργασίες. Θα παρουσιάσετε ατομικά ή ομαδικά εξ' αποστάσεως όπως γίνεται το μάθημα και θα παραδώσετε την παρουσίαση. 

 Η έρευνα για τις εργασίες θα πρέπει να εμβαθύνει στο εκάστοτε θέμα οπότε προυποθέτει να έχουμε προχωρήσει κάπως στην ύλη.

 Θα συζητήσουμε και στο μάθημα για τις εργασίες

 Ευχαριστώ για την υπομονή και τη συνεργασία.

 Π. Ρούνη

 

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΣΥΓΝΩΜΗ αλλά το site του Webex δείχνει unavailable και δεν μπορώ να ξεκινήσω το μάθημα, παρόλο που είμαι στο Πολυτεχνείο. ϊσως υπάρχει υπερφόρτωση.  Παρακαλώ παρακολουθείστε γαι επόμενη ενημέρωση. 

Π. Ρούνη


 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα να εγγραφούν στον παρόντα δικτυακό τόπο προκειμένου να ενημερώνονται μέσω e-mail.

 

Το μάθημα θα γίνει εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας webex, τις ημέρες και ώρες που αναφέρει το ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλαδή: Δευτέρα 10:45-12:30 και Τρίτη 10:45-12:30, με ενδιάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα.  


Aρκεί ο παρακάτω σύνδεσμος για να συνδέεστε στο μάθημα για όλο το εξάμηνο είτε είναι Δευτέρα είτε Τρίτη και για τις δύο ώρες. 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m99c63d1d560f928640f071c048cdee7c
 
 

Για το έτος 2020-21 προβλέπεται προαιρετικά η παρουσίαση εργασιών με θέμα που επιλέγεται σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα. Όσοι/ες παρουσιάσουν εργασία απαλλάσσονται από τις ερωτήσεις θεωρίας στην τελική εξέταση (2.5/10) και θα βαθμολογηθούν σε αυτό το κομμάτι με κριτήριο την εργασία τους. Η εργασία μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική (2 ως 3 άτομα).

 

Κωδικός Μαθήματος: 9197

Απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών:

Πυρηνική Τεχνολογία - 9ο Χειμερινό Εξάμηνο - Κατεύθυνση "Φυσικού Εφαρμογών" - Ροή "Πυρηνική Τεχνολογία και Στοιχειώδη Σωμάτια"

Μάθημα που προσφέρεται από τον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Πυρηνικές αντιδράσεις με νετρόνια. Πυρηνική σχάση. Σκέδαση, απορρόφηση, διάχυση, θερμοποίηση νετρονίων. Υπολογισμοί κρισιμότητας γυμνών ομογενών συστημάτων θερμικών νετρονίων.

Πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος. Συγκρότηση πυρηνοηλεκτρικώνσταθμών. Πυρηνικό καύσιμο. Απαγωγή θερμότητας από τον πυρήνα πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος σε μόνιμη κατάσταση. Θερμοδυναμικοί κύκλοι και παραγωγή ενέργειας.

Ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων και πυρηνικά ατυχήματα. Διασπορά προϊόντων σχάσεως στην ατμόσφαιρα. Βασικές αρχές ακτινοπροστασίας και Ραδιοπεριβαλλοντική.

Eφαρμογές πυρηνικής τεχνολογίας.

Διδάσκουσα:  Π. Ρούνη (τηλ. +3021077222944, e-mail: prouni at nuclear dot ntua dot gr)


 

    Ύλη και Υλικό για το μάθημα ‘Πυρηνική Τεχνολογία’  ΣΕΜΦΕ, ακ. έτους 2020-21

Βιβλίο από τον 'ΕΥΔΟΞΟ': Εισαγωγή στην ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ', John R. Lamarsh, Anthony J. Baratta,  έκδοση στην ελληνική γλώσσα από ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, Επιμέλεια Ν.Π. Πετρόπουλος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ

Για τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται και παρουσιάσεις σε μορφή power point. Τις παρουσιάσεις αυτές οι φοιτητές μπορούν να βρουν σε pdf μορφή από την ιστοσελίδα:

http://nuclear.ntua.gr/apache2-default/courses/PT_SEMFE/Lectures

 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος λύνονται υποδειγματικές ασκήσεις πάνω στις σημαντικότερες ενότητες της ύλης. Οι εκφωνήσεις των ασκήσεων αυτών αναρτώνται στα ΕΓΓΡΑΦΑ στον παρόντα δικτυακό τόπο στο τέλος του εξαμήνου και πριν τις εξετάσεις.

 

Τα διδακτικά βιβλία και κείμενα, οι διαφάνειες των παρουσιάσεων, οι σημειώσεις από τη διδασκαλία καθώς και ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ άλλο σχετικό βοήθημα σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή, μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των  γραπτών εξετάσεων του μαθήματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση φορητού υπολογιστή και κινητού. Επίσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε ανταλλαγή βοηθημάτων. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι φοιτητές να προσκομίζουν στις εξετάσεις τουλάχιστον τα διδακτικά βιβλία και έναν υπολογιστή τσέπης.

 Οι διδάσκοντες επισημαίνουν ότι η χρήση των βοηθητικών εκτυπωμένων διαφανειών προτείνεται να γίνεται από ασπρόμαυρη εκτύπωση 4 - 6 διαφανειών ανά σελίδα. Έχρωμες και αραιότερες εκτυπώσεις θεωρούνται αχρείαστη σπατάλη.

 Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση των φοιτητών στο τελικό διαγώνισμα και στις εργασίες αν τυχόν ανατεθούν στη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Course Code: 9197

Abstract from the Courses Guide of the School of Applied Mathematical and Physical Science:

Nuclear Engineering - 9th Winter Semester

Course offered by the Nuclear Engineering Department, School of Mechanical Engineering 

·         Nuclear reactions with neutrons. Fission. Neutron scattering, neutron absorption, neutron diffusion, neutron thermalization. Basic criticality calculations of bare homogeneous systems of thermal neutrons.

·         Nuclear power reactors. Setup of a nuclear power plant. Nuclear fuel. Steady-state heat removal from the core of a nuclear power reactor. Thermodynamic cycles and energy production.

·         Nuclear installations safety and security and nuclear accidents. Dispersion of fission products in the atmosphere. Basic principles of radation protection and radioenvironmental analysis.

·         Industrial applications of nuclear engineering.

Instructors: P. Rouni (tel. +302107722944, e-mail: prouni at nuclear dot ntua dot gr)

 

Ύλη

Η κατάσταση βαθμολογίας της εξέτασης του Φεβρουαρίου 2020 για το μάθημα 'Πυρηνική Τεχνολογία' ΣΕΜΦΕ έχει  σταλεί στη Γραμματεία ΣΕΜΦΕ.

Επειδή λόγω των συνθηκών μπορεί να αργήσει να αναρτηθεί, όποιος/α επιθυμεί να μάθει το βαθμό που πήρε, παρακαλώ να μου στείλει e-mail στο prouni@mail.ntua.gr για να απαντήσω ατομικά.

Π. Ρούνη

Αποτελέσματα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2020

 

Η κατάσταση βαθμολογίας της εξέτασης του Φεβρουαρίου 2020 για το μάθημα 'Πυρηνική Τεχνολογία' ΣΕΜΦΕ έχει  σταλεί στη Γραμματεία ΣΕΜΦΕ.

Επειδή λόγω των συνθηκών μπορεί να αργήσει να αναρτηθεί, όποιος/α επιθυμεί να μάθει το βαθμό που πήρε, παρακαλώ να μου στείλει e-mail στο prouni@mail.ntua.gr για να απαντήσω ατομικά.

Π. Ρούνη


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.