Είσοδος

Συναρτησιακή Ανάλυση Ι

Γενικά στοιχεία

 

 
Διδάσκοντες

Νίκος Γιαννακάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο 2.16, Κτ. Ε
τηλ. 772 1698
e-mai: nyian@math.ntua.gr
Ώρες γραφείου: Τρίτη και Πέμπτη 13:00-14:00.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.