Είσοδος

Τεχνολογία Ανιχνευτικών και Επιταχυντικών Διατάξεων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

1. ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ: ΑΚΤΙΝΕΣ-γ, ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΡΟΧΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΑ), ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (ΜΑΓΝΗΤΗΣ), ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΙΟΝΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ-ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΙΟΝΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ (DCS) και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ   

2. ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ: ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ, ΚΥΚΛΙΚΟΙ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΩΝ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ/ΑΔΡΟΝΙΩΝ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ, ΟΠΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ  


Βιβλιογραφία

Μπορείτε να συμβουλεύεσθε όποιο από τα εξής βιβλία μπορείτε να βρείτε:

1. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

D. Green, The Physics of Particle Detectors, Cambridge University Press 2001

C. Grupen, Particle Detectors, Cambridge University Press 2008, 2nd edition

R. Fernow, Introduction to Experimental Particle Physics, Cambridge University Press 1989

W.R. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer, Berlin 1987

K. Kleinknecht, Detectors for Particle Radiation, Cambridge University Press 1998

G. F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, Wiley 2010, 4th edition

2. ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ

Welmut Wiedemann: “Particle Accelerator Physics”, Springer, 2007, 3rd edition, ISBN-13: 978-3540490432, ISBN-10: 3540490434

Edmund Wilson: “Particle Accelerators”, Oxford university press, 2001, ISBN-9780198508298

Klaus Wille & Jason McFall: “The Physics of Particle Accelerators”, Oxford university press, 2000, ISBN-13: 978-0198505501, ISBN-10: 0198505507

S.Y. Lee: “Accelerator Physics”, World Scientific, 2011, 3rd edition, ISBN: 978-981-4374-94-1

 

ž

Διδάσκοντες

Γαζής Ευάγγελος
Κτίριο Φυσικής, Γρ. 208 
+30 210 7723003

Email: egazis@central.ntua.gr

 

 


Χρήσιμα links : 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.