Είσοδος

Φυσική IV (Κβαντομηχανική Ι ) και Εργαστήριο

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική

Ύλη

Πειράματα που αναδεικνύουν την ανεπάρκεια της κλασικής θεώρησης 
Πρώιμη κβαντική φυσική. 
Κύματα de Broglie 
 
Αρχή απροσδιοριστίας του Heisenberg 
Εξίσωση του Schroedinger 
Φυσική σημασία και χρονική εξέλιξη της κυματοσυνάρτησης 
 
Εφαρμογές της εξίσωσης του Schroedinger σε 1-διάστατα συστήματα. 
Στάσιμες καταστάσεις (φρέατα δυναμικού),  
Σκέδαση από δυναμικό (βήμα, φράγμα) 
Φαινόμενο της σήραγγας, ρεύμα πυκνότητας πιθανότητας 
 
Μέτρηση στην Κβαντική Μηχανική. 
Αντιστοιχία μαθηματικών τελεστών σε φυσικά μεγέθη  
Συμβιβαστά και ασυμβίβαστα φυσικά μεγέθη 
Αξιώματα της Κβαντομηχανικής 
Στατιστική ερμηνεία  
 
1-διάστατος αρμονικός ταλαντωτή, Αλγεβρική μέθοδος (τελεστές δημιουργίας & καταστροφής) επίλυσης 
Αρχή της αντιστοιχίας
3-διάστατα προβήματα σε καρτεριανές συντεταγμένες, 
3-διάστατος αρμονικός ταλαντωτής, βαθμός εκφυλισμού

Βιβλιογραφία

Βασική Βιβλιογραφία

Τα πρώτα δυο βιβλία διανέμονται στους φοιτητές (επιλογή ενός από τα δύο). Πληροφορίες για δήλωση συγγραμμάτων και τόπο/χρόνο παραλαβής υπάρχουν στην ιστοσελίδα της γραμματείας

Χρήσιμη Βιβλιογραφία

Γενική Φυσική:
Βιβλία σε επίπεδο Γενικής Φυσικής.
 • Richard Feynmann, Οι Διαλέξεις της Φυσικής, Τόμος Γ' (Κβαντική Μηχανική). Εκδόσεις Τζιόλα.
  Αρχική Έκδοση: The Feynman Lectures on Physics , 1964, Addison Wesley Longman.
 • M. Alonso, E. Finn, Fundamental University Physics, Τόμος ΙΙΙ, Quantum and Statistical Physics.
 • R. Serway, Physics for Scientists and Engineers, Τόμος ΙV, Σύγχρονη Φυσική. Απόδοση στα Ελληνικά: Λ. Ρεσβάνης.
Κβαντομηχανική:
Πιο προχωρημένα βιβλία που διδάσκονται σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα κβαντομηχανικής:

Λογισμικό

 

Χρήσιμο λογισμικό για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται στο μάθημα μπορεί να βρεθεί στη σελίδα

 http://www.physics.ntua.gr/~konstant/ph06/ (επιλέξτε το σύνδεσμο στο μενού "Λογισμικό")

 

 

Διδάσκοντες

Θεόδωρος Αλεξόπουλος
e-mail:theoalex@central.ntua.gr
 
Internet:www.physics.ntua.gr/~theoalex 
τηλ:2107723019 Γραφείο: Κτ. Φυσικής, 2ος όροφος, 211

Γιώργος Ζουπάνος

e-mail:zoupanos@cern.ch

Internet:www.physics.ntua.gr/~zoupanos
τηλ:2107723010 Γραφείο: Κτ. Φυσικής, 3ος όροφος, 301

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Διαλέξεις Online:Δείτε:
 • Open Source Physics: Quantum Physics. Προγράμματα (κυρίως σε java) που βοηθουν στην οπτική επισκόπιση βασικών εννοιών και φαινομένων στην κβαντομηχανική (και όχι μόνο...).


Διαβάστε online:


Κβαντομηχανική αλλού:Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.