Είσοδος

Οικονομική Ανάλυση Ι

Γενικά στοιχεία

 

 
Διδάσκοντες

Ιωάννης Τσώλας

Τηλέφωνο: 2107721609 

Fax : 2107721618

E-mail : itsolas@central.ntua.gr

URL: http://users.ntua.gr/itsolas

Γραφείο: Γενικές Έδρες, Κτίριο Ε, 1ος όροφος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ :Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%)

 

Η ιστοσελίδα αυτή είναι συνοπτική. Η βασική ιστοσελίδα του μαθήματος με  την παρακάτω διάρθρωση βρίσκεται στο σύνδεσμο:

http://users.ntua.gr/itsolas/ecanalysisi.htm

 

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ)


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.