Είσοδος

Οικονομική Ανάλυση Ι

Γενικά στοιχεία

 

 
Mέθοδοι αξιολόγησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ :Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%)

Διδάσκοντες

Ιωάννης Τσώλας

Τηλέφωνο: 2107721609 

Fax : 2107721618

E-mail : itsolas@central.ntua.gr

URL: http://users.ntua.gr/itsolas

Γραφείο: Γενικές Έδρες, Κτίριο Ε, 1ος όροφος


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.