Είσοδος

Βελτιστοποίηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

1ο ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ

Κυρτά σύνολα και κυρτές συναρτήσεις. Παράγωγοι Fréchet και κατά κατεύθυνση. Ακρότατα. Θεωρήματα ύπαρξης και μοναδικότητας.

Βασικές αναγκαίες και ικανές συνθήκες βελτιστότητας. Θεώρημα πολλαπλασιαστών Kuhn-Tucker-Lagrange. Τετραγωνικές συναρτήσεις.

2ο ΜΕΡΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ 

Μέθοδοι Ελαχίστων Τετραγώνων και εφαρμογές. Μέθοδοι Χρυσής Τομής, Κλίσης , Συζυγών Κλίσεων,

Newton, Frank-Wolfe, Προβεβλημένης Κλίσης, Ποινών, Κλίσης-Ποινών.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:  Βλ. "Έγγραφα" στα Εργαλεία

Βιβλιογραφία

1. M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, and C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Theory and Algorithms, Wiley, 1993.

2. P. G. Ciarlet, Introduction to Numerical Linear Algebra and Optimization, Cambridge University Press, 1989.

3. J. Dennis and R. Schnabel, Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations, Prentice-Hall, 1983.

4. D. J. Luenberger, Optimization by Vector Space Methods, Wiley, 1969.

5. Α. Μπακόπουλος και Ι. Χρυσοβέργης, Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση, Εκδ. Συμεών, Αθήνα, 1999.

6. E. Polak, Optimization: Algorithms and Consistent Approximations, Springer, 1997.

7. Ι. Χρυσοβέργης,, Βελτιστοποίηση, Σημειώσεις ΣΕΜΦΕ, 2005 (περιλαμβάνονται στα "έγγραφα" OPT...)

Διδάσκοντες

Ακαδ. Έτος 2015-2016 

Κ. ΧΡΥΣΑΦΙΝΟΣ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΗΛ. 210-7724212

Ανακοινώσεις

 
Οι βαθμολογίες του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στην κατηγορία έγγραφα (ερωτήσεις μέχρι 05/10/2020).
 
Για όσους φοιτητές / τριες είναι εγγεγραμμένοι στην λίστα της γραμματείας για την "εξ'αποστάσεως" εξέτασης:
 
OptimizationExam
Hosted by ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΝΟΣ

Wednesday, Sep 23, 2020 11:40 am | 1 hour | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 137 103 6452
Password: adFepSmm274
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6abf722cc81e0da1b836778068f73464

Join by video system
Dial 1371036452@centralntua.webex.com />You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll
Access code: 137 103 6452
Στην αρχή της εξέτασης, θα χρειαστεί να έχετε ανοικτή την κάμερα του υπολογιστή σας ή του κινητού σας για ταυτοποίηση (η οποία θα γίνει μέσω της κάμερας, και με επίδειξη της αστυνομικής ή/και φοιτητικής ταυτότητας κάθε εξεταζόμενου). 

 Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης, είναι απαραίτητο να έχετε ανοικτό το μικρόφωνό σας (οπότε παρακαλούμε να το έχετε ελέγξει πριν και να είστε σε κάποιο ήσυχο μέρος, ώστε να μην έχουμε παρεμβολές και προβλήματα λόγω θορύβου στο περιβάλλον) και την κάμερά σας (εκτός αν υπάρχουν πραγματικά ανυπέρβλητα τεχνικά προβλήματα, που δεν επιτρέπουν την επικοινωνία μέσω κάμερας - σε κάθε περίπτωση, η επικοινωνία μέσω κάμερας είναι απαραίτητη για ταυτοποίηση). 

 Επιπλεόν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα χρειαστεί να κάνετε share την οθόνη του υπολογιστή σας (για να μας δείξετε σημειώσεις ή στοιχεία των απαντήσεων σας που πρέπει να διατυπωθούν γραπτώς, π.χ., σύνθετοι μαθηματικοί τύποι.  

Είναι πιθανό να ζητηθεί η αποστολή (ηλεκτρονικά) των σημειώσεων σας με τις απαντήσεις (σκαναρισμένο ή φωτογραφημένο από κινητό). 

Οι ερωτήσεις θα αφορούν το σύνολο της ύλης του μαθήματος.You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 
 
Στοιχεία σύνδεσης για το μάθημα 25/05 ώρα 13:00
 
Optimization
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Monday, May 25, 2020 1:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 957 001 961
Password: USwMX3mDA53 (87969363 from phones and video systems)
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m7d283bf9df72b7c6e4eaab55253fe970

Join by video system
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll
Access code: 957 001 961 
 
 
Στοιχεία σύνδεσης για το μάθημα 21/05 ώρα 09:00 
 
 Optimization
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Thursday, May 21, 2020 9:00 am | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 113 933 2033
Password: 8avBiiGdS69 (82824443 from phones and video systems)
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m6065f0da7eba172c9f35a36dbef32c40

Join by video system
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.


 
 
Στοιχεία σύνδεσης για το μάθημα 18/05 ώρα 13:00 
 
Optimization
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Monday, May 18, 2020 1:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 144 044 114
Password: Puq7pXDUb92 (78777938 from phones and video systems)
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m0ad740278ad8e23210e9ac87abb6642f

Join by video system
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 
 
 
Στοιχεία σύνδεσης για το μάθημα 14/05 ώρα 09:00 
 
OptimizationLecture
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Thursday, May 14, 2020 9:00 am | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 955 677 434
Password: GMsDXCYz244 (46739299 from phones and video systems)
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=me0be9ac07f53e87a19e3558080b4affc

Join by video system
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 
 
 
Στοιχεία σύνδεσης για το μάθημα 11/05 
 
 OptimizationLecture
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Monday, May 11, 2020 1:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 953 960 782
Password: nhNWCpKh235 (64692754 from phones and video systems)
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=mae27a5aa40531486756309a348b42ac7

Join by video system
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.


 
 
Στοιχεία σύνδεσης για το μάθημα 07/05
 
Optimization
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Thursday, May 7, 2020 9:00 am | 1 hour | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 147 321 400
Password: EwQjaXgr322 (39752947 from phones and video systems)
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m1326105c32fafe39d7a39c0ac3a2a29f

Join by video system
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number. 
Στοιχεία σύνδεσης για το μάθημα 04/05 ώρα 13:00 
 OptimizationLecture
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Monday, May 4, 2020 1:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 143 645 046
Password: gMDXVdek224 (46398335 from phones and video systems)
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m4cca543b5299383d6d043bd520c21531

Join by video system
style="caret-color: #808080; color: #808080; font-size: 12px">You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.style="caret-color: #808080; color: #808080; font-size: 12px">You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 
 
 
Στοιχεία σύνδεσης μαθήματος 27/04 ώρα 13:00 
 
Optimization
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Monday, Apr 27, 2020 1:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 955 719 674
Password: xhXJm7m82SD (94956768 from phones and video systems)
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=me48e558d7236e5892410c96e48ff47c3

Join by video system
style="caret-color: #808080; color: #808080; font-size: 12px">You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 
 
Στοιχεία σύνδεσης μαθήματος 23/04 ώρα 09:00
 
OptimizationLecture
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Thursday, Apr 23, 2020 9:00 am | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 141 661 079
Password: WWxMy4aDk88 (99969423 from phones and video systems)
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=mc4535bd65f0eabdfb8c6330fb721c1fe

Join by video system
style="caret-color: #808080; color: #808080; font-size: 12px">You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll
Access code: 141 661 079 
 
 
Στοιχεία σύνδεσης μαθήματος 13/04 ώρα 13:00 
 
OptimizationLect.
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Monday, Apr 13, 2020 1:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 144 663 208
Password: xY2dUS5KgC3 (99238755 from phones and video systems)
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=mc8cb58dc52e3e391a103bd1b8487c6bd

Join by video system
style="caret-color: #808080; color: #808080; font-size: 12px">You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.


 
Στοιχεία Σύνδεσης Μαθήματος 09/04/2020 ώρα 09:00 
 
OptimizationLecture
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Thursday, Apr 9, 2020 9:00 am | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 142 061 759
Password: RuGk5iVpH43 (78455487 from phones and video systems)
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=mc55ef066df15987ef7267b8575c8ea69

Join by video system
style="caret-color: #808080; color: #808080; font-size: 12px">You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 
 
 
 
Στοιχεία σύνδεσης για το μάθημα 06/04/2020 
 
 
OptimizationLecture
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Monday, Apr 6, 2020 1:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 144 418 495
Password: pPH38Qx3eHp
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m7dbad667e3b04ec959c8aaedcab5c080

Join by video system
style="caret-color: #808080; color: #808080; font-size: 12px">You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 
 
 
 
Τα στοιχεία σύνδεσης για το μάθημα της Πέμπτης 02/04 (ώρα 09:00): 
 
 
OptimizationLecture
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Thursday, Apr 2, 2020 9:00 am | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 146 112 819
Password: 32f9hGA3xWD
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m6e94cd8c5184c023c45f637586e93f32

Join by video system
style="caret-color: #808080; color: #808080; font-size: 12px">You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 
 
 
Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία σύνδεσης για το μάθημα της Δευτέρας 30/03 ώρα 13:00-14:30. 
 
OptimizationLecture
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Monday, Mar 30, 2020 1:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 950 538 247
Password: aJ9PfxBWm93
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=mc1ecf8cffcd4e864572f6752ac9243ba

Join by video system
style="caret-color: #808080; color: #808080; font-size: 12px">You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+44-20-7660-8149 United Kingdom Toll
Access code: 950 538 247 
 
Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία σύνδεσης για το αυριανό 26/03 διαδικτυακό μάθημα "Βελτιστοποίησης".
Θα ξεκινήσουμε στις 09:00.  
 
Θα αναρτηθούν σημειώσεις της διαλέξεις στην κατηγορία έγγραφα.  
LectureOptimization
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Thursday, Mar 26, 2020 9:00 am | 1 hour 30 minutes | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 144 751 664
Password: 9K6bFpHYsd4
https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m0711a4568adc3fc3d95d6ac53f47af27

Join by video system
style="caret-color: #808080; color: #808080; font-size: 12px">You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 
Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία σύνδεσης για το αυριανό 23/03 διαδικτυακό μάθημα "Βελτιστοποίησης".
Θα ξεκινήσουμε στις 13:00.  
 
Θα αναρτηθούν σημειώσεις της διαλέξεις στην κατηγορία έγγραφα. 
 
Προσοχή: Σε περίπτωση προβλήματος συνδεσιμότητας, θα περιοριστούμε σε audio. 
 
LectureOptimization
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Monday, Mar 23, 2020 1:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 957 325 436
Password: ixRNm94J633

https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=ma367c2269100835189be2e22e6a34d72 

 Οι βαθμολογίες της επι-πτυχίω εξεταστικής 2020 έχουν αναρτηθεί στην κατηγορία "έγγραφα" (ερωτήσεις 05/03/2020, 10:30-11:30). 

 

Η (επί πτυχίω) εξέταση του μαθήματος «Βελτιστοποίηση» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20/02/2019, ώρα 15:00, στην αίθουσα 101 (Νέα κτ. ΕΜΦΕ).

 

 


 

 

 Οι βαθμολογίες της επαναληπτικής εξεταστικής 2019 έχουν αναρτηθεί στην κατηγορία "έγγραφα" (ερωτήσεις 04/10/2018, 10:30-11:30). 

Η βαθμολογία της εξετάσης 06/2019 έχει αναρτηθεί στην κατηγορία έγγραφα. 

Ασκήσεις του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στην κατηγορία έγγραφα.

Η βαθμολογία της επί - πτυχίω εξέτασης έχει αναρτηθεί στην κατηγορία έγγραφα (ερωτήσεις 07/03, 10:30-11:30).

 Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή 15/02/2019, ώρα 15:00 (αίθουσα 103 Νέα Κτ. ΕΜΦΕ).

 

Επείγουσα Ανακοίνωση

Λόγω των έκτακτης κατάστασης, θα γίνει προσπάθεια μίας πρώτης διαδικτυακής συνάντησης για το μάθημα της Βελτιστοποίησης. 

Θα αναρτηθούν πληροφορίες καθώς και link (για το πρώτο διαδικτυακό μαθήμα) πολύ σύντομα με σκοπό να η γίνει εφικτή η όσο το δυνατό ομαλότερη λειτουργία του μαθήματος.  

 

 

 Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία σύνδεσης για το αυριανό 23/03 διαδικτυακό μάθημα "Βελτιστοποίησης".
Θα ξεκινήσουμε στις 13:00.  
 
Θα αναρτηθούν σημειώσεις της διαλέξεις στην κατηγορία έγγραφα. 
 
Προσοχή: Σε περίπτωση προβλήματος συνδεσιμότητας, θα περιοριστούμε σε audio. 
 
LectureOptimization
Hosted by kchrysaf kchrysaf

Monday, Mar 23, 2020 1:00 pm | 1 hour 30 minutes | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 957 325 436
Password: ixRNm94J633

https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=ma367c2269100835189be2e22e6a34d72 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.