Είσοδος

Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Τεχνικές επίλυσης ηλεκτροστατικών προβλημάτων: Ηλεκτρικό πεδίο, Δυναμικό, Ενέργεια. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Μέθοδος ειδώλων. Χωριζόμενες Μεταβλητές. Πολυπολική ανάπτυξη. Ηλεκτρικά πεδία στην ύλη: Διηλεκτρικά υλικά. Γραμμικά δι- ηλεκτρικά. Μαγνητικά πεδία στην ύλη: Μαγνητικό Πεδίο. Μαγνητικά υλικά. Μαγνήτιση. Γραμμικά και μη Γραμμικά μαγνητικά υλικά. Εξισώσεις: Εξισώσεις του Maxwell στο κενό και στην ύλη. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο κενό. Διάνυσμα Poynting. 

Βιβλιογραφία

1)    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, D.J. GRIFFITHS ΙΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2010, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2)    ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, J.R. REITZ, F.J. MILFORD, R. CHRISTY, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠ, 2003, ΑΘΗΝΑ

3)    ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ FEYNMAN ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΤΟΜΟΣ Β, R. FEYNMAN, ΤΖΙΩΛΑΣ 2009, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

4)    ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΤΟΜΟΣ Β,  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ι. ΤΣΑΛΑΜΕΓΚΑΣ Ι., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, 2010, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

5)    ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΟΜΟΣ Ι, Θ. Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 2011, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διδάσκοντες

Κεχαγιάς Αλέξανδρος
ΔΕΠ Επ.Καθηγητής  
Γρ. 318
+30 210 7723036 
+30 210 7723050 
+30 210 7722906 
kehagias@central.ntua.gr
http://www.physics.ntua.gr/Faculty/kehagias/

Διαλέξεις

Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται κάθε 

Δευτέρα 10:45 πμ - 12:30 μμ  στην αίθουσα Α102

και

Παρασκευή 13:45 μμ - 15:30 μμ στο Αμφ. Φυσικής 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά  (για φοιτητές Erasmus: Αγγλικά)

Εργασία κατ’ Οίκον: 0%

Γραπτή Εξέταση (επίλυση προβλημάτων): 100%

 Εργαστήριο:  Όχι

 Εκπόνηση/Παρουσίαση Εργασίας: Όχι

Description

Techniques for solving electrostatic problems: Electric field, Electric Potential, Energy. Equations of Poisson and Laplace. Method of images and method of solving Laplace equation by separation of variables. Multipole expansion. Electric fields in matter: Dielectric materials. Linear dielectrics. Magnetic Fields in Matter: Magnetic Field. Magnetic materials. Magnetization. Linear and nonlinear magnetic materials. Equations: Maxwell equations in vacuum and in matter. Electromagnetic waves in the vacuum. Poynting vector.


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.