Είσοδος

Υπολογιστική Φυσική ΙΙ, Μοντελοποίηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εκμάθηση βασικών τεχνικών Monte Carlo σε μοντέλα στατιστικής φυσικής. Συγγραφή κώδικα, συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Το μάθημα αποτελεί βάση για την κατανόηση τεχνικών προσομοιώσεων με ευρύ φάσμα εφαρμογών και την διαδικασία κατασκευής και μελέτης προτύπων (μοντέλων). Παρ'όλο που το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε μελέτη μοντέλων στατιστικής φυσικής, ο φοιτητής αποκτά βάσεις για μελέτη παρόμοιων συστημάτων στη φυσική στερεάς κατάστασης, φυσική υψηλών ενεργειών, βιολογία, χημεία, χρηματοοικονομικά μοντέλα κλπ.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι συνοπτική. Η βασική ιστοσελίδα του μαθήματος με την ύλη, ανακοινώσεις και εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται στο σύνδεσμο:

www.physics.ntua.gr/ph47

Διαλέξεις και εργαστήρια: Εργαστήρια Υπολογιστών ΣΕΜΦΕ, κάθε Τρίτη 08:30-10:30 και κάθε Παρασκευή 08:30-10:30

Ύλη

Η Ύλη του μαθήματος περιγράφεται με λεπτομέρεια στην βασική ιστοσελίδα του μαθήματος: www.physics.ntua.gr/ph47

Βιβλιογραφία

  1. Υπολογιστική Φυσική, Κ. Ν. Αναγνωστόπουλος.
  2. Monte Carlo Methods in Statistical Physics, M. E. J. Newman and G. T. Barkema
  3. Bernd A. Berg, Markov Chain Monte Carlo Simulations and Their Statistical Analysis (με πολύ χρήσιμο κώδικα σε FORTRAN).
  4. Monte Carlo Methods in Statistical Physics, K. Binder and D.W. Heermann
  5. An Introduction to Computer Simulation Methods, Harvey Gould, Jan Tobochnik and Wolfgang Christian (δείτε και τον κόμβο opensourcephysics.org)

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
e-mail:konstant@mail.ntua.gr
Internet:http://www.physics.ntua.gr/~konstant/
τηλ:2107721641 γραφείο: 104 Κτ. Φυσικής, 1ος όροφος 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.