Είσοδος

Υπολογιστική Φυσική Ι

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εκμάθηση βασικών τεχνικών σχεδιασμού επίλυσης φυσικών προβλημάτων με αριθμητικές μεθόδους, προγραμματισμού, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Έμφαση δίνεται στις βασικές τεχνικές της αριθμητικής ανάλυσης που είναι χρήσιμες στην υπολογιστική φυσική καθώς και στην επίλυση απλών προβλημάτων φυσικής.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι συνοπτική. Η βασική ιστοσελίδα του μαθήματος με την ύλη, το πρόγραμμα του μαθήματος και εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται στο σύνδεσμο:

www.physics.ntua.gr/ph36

Διαλέξεις και εργαστήρια: Εργαστήρια Υπολογιστών ΣΕΜΦΕ

Ύλη

Η Ύλη του μαθήματος περιγράφεται με λεπτομέρεια στην βασική ιστοσελίδα του μαθήματος: www.physics.ntua.gr/ph36

Βιβλιογραφία

  1. Σημειώσεις από το διδάσκοντα
  2. Σημειώσεις από τους Ε. Δρυ, Γ. Κουτσούμπα και Ν. Τράκα
  3. An Introduction to Computer Simulation Methods, Harvey Gould, Jan Tobochnik and Wolfgang Christian (δείτε και τον κόμβο opensourcephysics.org)
  4. Computational Physics: Problem Solving with Computers by Rubin H. Landau and J.P. Manuel
  5. Numerical Recipes by William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling and Brian P. Flannery. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο χωρίς χρέωση εδώ με κώδικα σε C, Fortran77, Fortran90.

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
e-mail:konstant@mail.ntua.gr
Internet:www.physics.ntua.gr/~konstant/
τηλ:2107721641
γραφείο: Κτ. Φυσικής, 1ος όροφος: 104


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.