Είσοδος

Φυσική Ι (Μηχανική)

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Κλασική Μηχανική: Διανυσματική διατύπωση των φυσικών νόμων. Δυνάμεις. Νόμοι του Νεύτωνα. Συστήματα αναφοράς. Αρχές διατήρησης της ενέργειας, της ορμής και της στροφορμής. Συστήματα πολλών σωματιδίων. Στοιχειώδης δυναμική των στερεών σωματων. Αρμονικός ταλαντωτής.  Κεντρικές δυνάμεις, νόμοι του Kepler. Μετασχηματισμοί Lorentz, εισαγωγή στην ειδική θεωρία της Σχετικότητας.

Διδάσκοντες

Τμήμα Α (Α-Κ)

Κωνσταντίνος Κουσουρής

τηλ: 210 7724447, γραφείο: Κτ. Φυσικής, 2ος όροφος, 209

email: kkousour@central.ntua.gr

www.physics.ntua.gr/~kkousour/

 

Τμήμα Β (Λ-Ω)                                       

Κωνσταντίνος Φαράκος (Β' τμήμα, Λ - Ω)

τηλ: 210 7723022, γραφείο: Κτ. Φυσικής, 3ος όροφος, 314

email: kfarakos@central.ntua.gr

align="left">www.physics.ntua.gr/~farakos/

 

Υπεύθυνος εργαστηρίου

Θεοδώνης Ιωάννης

τηλ.:210 7723786, γραφείο: Κτ. Φυσικής, 3ος όροφος, 303A

email: ytheod@mail.ntua.gr

web: http://www.physics.ntua.gr/gr/ergasthriakoi_odhgoi.htm  ,  http://ergastiriofysikis.blogspot.gr/             

Description

Newtonian Mechanics: The laws of Physics in vector notation. Forces. Newton’s laws. Conservation of energy, momentum and angular momentum.  Systems of many particles. Elementary dynamics of solid bodies. The harmonic oscillator. Central forces, Kepler's laws. Introduction to special theory of relativity.

Πρόγραμμα

Δευτέρα 
12.45-14.30
Εργαστήρια (Κτήριο Φυσικής)

Τετάρτη
10.45-12.30
Τμήμα Α:101 κτ. ΣΕΜΦΕ
Τμήμα Β:103 κτ. ΣΕΜΦΕ
Πέμπτη
10.45-12.30
Τμήμα Α: 101 κτ. ΣΕΜΦΕ
Τμήμα Β: 103 κτ. ΣΕΜΦΕ
Παρασκευή
9.45-10.30
Τμήμα Α: 101 κτ. ΣΕΜΦΕ
Τμήμα Β: 103 κτ. ΣΕΜΦΕ


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.