Είσοδος

Τεχνολογία Πολυμερών

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

1. Περιεχόμενα μαθήματος

Η Διδακτέα Ύλη του μαθήματος αποβλέπει στην παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν την Τεχνολογία των Πολυμερών. Αρχικά γίνεται σύντομη αναφορά στην παραγωγή των πολυμερών, ακολουθεί παρουσίαση της φυσικοχημείας (θερμικές μεταπτώσεις, κρυσταλλικότητα) και της μηχανικής συμπεριφοράς των πολυμερών. Επίσης, το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή στοιχείων ρεολογίας και στην παρουσίαση των τεχνικών μορφοποίησης των πολυμερών. Τέλος, μέσα από μελέτες περιπτώσεων (case studies) γίνεται αναφορά σε σύγχρονες εφαρμογές στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων, των βιοϊατρικών πολυμερών καθώς και στις τεχνολογίες διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων. Αναφορά γίνεται επίσης σε τύπους “έξυπνων πολυμερών” σε εφαρμογές συστημάτων αυτοματισμού (αισθητήρες/ενεργοποιητές).

Ύλη

Η εξέλιξη της θεωρητικής διδασκαλίας του μαθήματος είναι κατά προσέγγιση η ακόλουθη:

1η ενότητα:

Εισαγωγή -  Βασικές έννοιες – Ταξινόμηση πολυμερών

2η ενότητα:

Μηχανισμοί και διεργασίες παραγωγής πολυμερών

3η ενότητα:

Δομή και θερμικές μεταπτώσεις πολυμερών  

4η ενότητα:

Μηχανική συμπεριφορά πολυμερών (Ελαστομερή-Ιξωδοελαστικότητα)

5η ενότητα:

Βασικές έννοιες στη ρεολογία/ρεομετρία πολυμερών

6η ενότητα:

Εκβολή: Περιγραφή της διεργασίας, Ανάλυση της ροής

7η ενότητα:

Μορφοποίηση πολυμερών με έγχυση

8η ενότητα:

Μορφοποίηση προϊόντων με φύσημα - Θερμομόρφωση - Περιστροφική μόρφωση

9η ενότητα:

Σχεδιασμός πολυμερικών προϊόντων  –

Εφαρμογές πολυμερών ως αισθητήρες/ενεργοποιητές

10η ενότητα:

Επισκόπηση της ύλης

 Με την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας λύνονται σχετικά προβλήματα και ασκήσεις.

 

Βιβλιογραφία

Διδακτικά Εγχειρίδια:

1. “Σημειώσεις Μαθήματος Τεχνολογία Πολυμερών”, Π.Α. Ταραντίλη

 

Βοηθητική Βιβλιογραφία:

1. Ζ. Tadmor, C. Gogos, “Principles of Polymer Processing”, J. Wiley & Sons, 1974.

2. Ευάγγ. Μητσούλης, “Βασικές Αρχές Μορφοποίησης Πολυμερών”, ΕΜΠ 1999.

3. Κ. Παναγιώτου, “Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών”, Εκδ. Πήγασος, Θεσ/νίκη 2000.

4. N.G. McCrum, C.P. Buckley, C.B. Bucknall, “Principles of Polymer Engineering”, Oxford University Press, 1988.

5. J.R. Fried, “Polymer Science & Technology” Prentice Hall, 2003.

Εργασίες

  2. Ομαδικές Εργασίες (Θέματα)

Η Ομαδική εργασία είναι προαιρετική, πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια και παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου. Η θεματολογία των εργασιών αφορά τα ακόλουθα ζητήματα της τεχνολογίας των πολυμερών: 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.

Τα  πλαστικά στη συσκευασία τροφίμων: Ενεργή, έξυπνη πλαστική συσκευασία

2.

Bιοϊατρικές εφαρμογές πολυμερών: πολυμερικά βιοϋλικά στην ορθοπεδική

3.

Bιοϊατρικές εφαρμογές πολυμερών: βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή για κατασκευή ικριωμάτων στη μηχανική ιστών

4.

Εφαρμογές των πολυμερών ως αισθητήρες/ενεργοποιητές

5.

Έξυπνα πολυμερή – Εφαρμογές

6.

Νανοσύνθετα υλικά πολυμερικής βάσης, ενισχυμένα με νανοσωλήνες άνθρακα

7.

Νανοσύνθετα υλικά πολυμερικής βάσης, ενισχυμένα με γραφένιο

8.

Τρισδιάστατη εκτύπωση σε πολυμερικά υλικά

Mέθοδοι αξιολόγησης

3. Τρόπος Εξέτασης - Βαθμολογία Μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου με γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και με ελεύθερη χρήση των σχετικών συγγραμμάτων και σημειώσεων.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής:

i. με παράδοση ομαδικής εργασίας

   ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = (Βαθμός Τελικού Γραπτού) x 0,7 +  (Βαθμός Ομαδικής Εργασίας) x 0,3

ii. χωρίς παράδοση ομαδικής εργασίας

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = (Βαθμός Τελικού Γραπτού) x 1

Διδάσκοντες

Πετρούλα Α. Ταραντίλη, Καθηγήτρια ΕΜΠ

Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών

Τηλ.: +30 210772 3289, Fax: +30 210772 3163, e-mail: taran@chemeng.ntua.gr 

Βοηθοί

Δρ. Δημήτριος M. Κορρές, ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 2107723120/210 7723181, e-mail: dmkorres@gmail.com 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.