Είσοδος

Απεικόνιση Δεδομένων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 Ιστοσελίδα μαθήματος (Υλικό διαλέξεων, διαχείρηση)
 
Η απεικόνιση σύνθετων δομών είναι ένα βασικό συστατικό εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε πολλές επιστημονικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Ένα γράφημα είναι μια αφηρημένη δομή που χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση πληροφοριών. Έτσι πολλά πληροφοριακά συστήματα απαιτούν την απεικόνιση γραφημάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωση και η ερμηνεία τους. Στο μάθημα αυτό περιγράφονται εναλλακτικοί τρόποι απεικόνισης γραφημάτων καθώς και αλγόριθμοι για την αυτόματη παραγωγή απεικονίσεων. 
Απεικόνιση γραφημάτων και εφαρμογές. Απεικόνιση επιπέδων γραφημάτων. Απεικόνιση δένδρων και Series-Parallel γραφημάτων. Απεικόνιση βασιζόμενη σε νόμους της φυσικής. Ιεραρχική απεικόνιση γραφημάτων. Ορθογώνια απεικόνιση γραφημάτων. Τρισδιάστατη απεικόνιση γραφημάτων. Δυναμική απεικόνιση γραφημάτων. Πακέτα λογισμικού.
 
Αναλυτική ύλη
 
 • Απεικόνιση γραφημάτων και εφαρμογές.
 • Απεικόνιση δένδρων.
 • Απεικόνιση επιπέδων γραφημάτων.
 • Απεικόνιση βασιζόμενη σε νόμους της φυσικής.
 • Ιδιότητες st-επίπεδων γραφημάτων
 • Πρασανατολισμένες απεικονισεις (Upward drawings)
 • Αποσύνθεση Schnyder
 •  Ορθογώνια απεικόνιση γραφημάτων
 • Ιεραρχική απεικόνιση γραφημάτων
 • Πακέτα λογισμικού.

Βιβλιογραφία

 • Di Battista G., Eades P., Tamassia R., Tollis I., Graph drawings – Algorithms for the visualization of graphs, Prentice Hall, 1999.
 • Kaufmann M., Wagner D. (Eds.), Drawing graphs – Methods and Models, Lecture notes in Computer Science 2025, Springer, 2001.
 • Roberto Tamassia (Ed), Handbook of Graph Drawing and Visualization, CRC Press, 2016.

Εργασίες

 • Παρουσιάσεις ερευνητικών θεμάτων
 • Προγραμματιστική εργασία (βασισμένη στο "Graph Drawing context 2019")

Διδάσκοντες

Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής
Κτήριο Μαθηματικού, Γρ. 3.18

Χρυσάνθη Ραυτοπούλου, Μεταδιδάκτορας
Κτήριο Μαθηματικού, Γρ. 2.22

Διαλέξεις

 • Τρίτη 15:00 - 17:00 Αίθουσα 002, Κτίριο Ε (Μαθηματικό), ισόγειο
 • 1 ώρα/εβδομάδα συναντήσεις για το project: κατόπιν συνεννόησης

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.