Είσοδος

Μηχανική Μάθηση

  Προσοχή:
Οργανώστε το μάθημά σας από απόσταση αξιοποιώντας εργαλεία που παρέχονται στην κοινότητα του ΕΜΠ δωρεάν. Δείτε τις σχετικές οδηγίες για να εξετάσετε τις επιλογές σας και για να διαβάσετε οδηγίες, σχετικά με τη δημιουργία ζωντανής μετάδοσης μιας διάλεξης και τους τρόπους διαμοιρασμού της με τους φοιτητές σας μέσα από το mycourses.

 

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Θα βρείτε το υλικό και τις πληροφορίες του μαθήματος "Μηχανική Μάθηση" στο μάθημα "Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση".

Ευχαριστούμε


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.