Είσοδος

Μηχανική Μάθηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Θα βρείτε το υλικό και τις πληροφορίες του μαθήματος "Μηχανική Μάθηση" στο μάθημα "Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση".

Ευχαριστούμε


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.