Είσοδος

Διαχείριση Λυμάτων & Ιλύος

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός λυμάτων. Επιπτώσεις από τη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων. Θεσμικό πλαίσιο Απαιτήσεις και συνεπαγόμενες βαθμίδες επεξεργασίας και σχετική νομοθεσία. Βαθμίδες και μέθοδοι επεξεργασίας. Βασικές βιοχημικές διεργασίες. Μαθηματική προσομοίωση συστήματος ενεργού ιλύος για απομάκρυνση άνθρακα και αζώτου. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (διάταξη επί μέρους μονάδων, υγειονολογικοί και υδραυλικοί υπολογισμοί, τεχνολογικές επιλογές). Επεξεργασία και αξιοποίηση ιλύος και βιοαερίου (πάχυνση, σταθεροποίηση, αφυδάτωση, υγειονοποίηση, παραγωγή ενέργειας). Αυτοματισμός εγκαταστάσεων και λειτουργικά προβλήματα. Εκπόνηση θέματος σχεδιασμού.

Βιβλιογραφία

Η βασική ύλη του μαθήματος καλύπτεται από το βιβλίο "Επεξεργασία και Διαχείριση Λυμάτων και Ιλύος", Α. Ανδρεαδάκης, ΕΜΠ, 2015, και πρόσθετες σημειώσεις των διδασκόντων που διανέμονται στους φοιτητές.

Διαθέσιμο πρόσθετο βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό (βλ.ενότητα εκπαιδευτικό υλικό) 

Διδάσκοντες

Δάνος Μαμάης, Καθηγητής, Τηλ 2901, mamais@central.ntua.gr

Κώστας Νουτσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ 2900, cnoutso@central.ntua.gr

Ανακοινώσεις

Παρακάτω δίνεται το πρόγραμμα της τελικής εξέτασης στο μάθημα «Διαχείριση Λυμάτων και Ιλύος» που θα γίνει την Παρασκευή 14.2.2020 στον 4ο όροφο του κτιρίου Υδραυλικής  με παράδοση του θέματος

 

Ομάδα

Ονοματεπώνυμο

Ώρα εξέτασης

1η

Ούλη Μαρίνα

8:45 – 9:30

1η

Καλοπίση Λόντου Ουρανία

8:45 – 9:30

2η

Ζαρκαδούλα Νικολέττα

8:45 – 9:30

2η

Καψιμάλη Ιωάννα

8:45 – 9:30

3η

Στρογγύλη Άρτεμις

9:30 – 10:15

3η

Ντρούκα Αφροδίτη

9:30 – 10:15

4η

Μιχαλάκη Σπυριδούλα

9:30 – 10:15

4η

Μοσχολιού Ιουλία

9:30 – 10:15

5η

Μάντζιος Κωνσταντίνος

10:15 – 11:00

5η

Παππάς Σταύρος

10:15 – 11:00

6η

Πολυχρονοπούλου Βασιλική

10:15 – 11:00

6η

Τζαβάρα Ευαγγελία - Αικατερίνη

10:15 – 11:00

7η

Βουμβάκη Ελένη

11:00 – 12:00

7η

Τσοκάνης Κωνσταντίνος

11:0012:00

7η

Τζάννες Γεώργιος

11:0012:00

 

 

Οι διδάσκοντες

 

  
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.