Είσοδος

Μη Γραμμική Ανάλυση Κατασκευών με Ραβδωτά Προσομοιώματα με Εφαρμογές στην Αντισεισμική Μηχανική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Ώρες μαθήματος: Πέμπτη 15.00 - 18.00, Αμφιθέατρο Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας.

διδάσκων: Μ. Φραγκιαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Διδακτικό υλικό: σημειώσεις και διαφάνεις του διδάσκοντα

 

Ύλη μαθήματος

 1η διάλεξη: Εισαγωγή  - 10 Οκτωβρίου 2019

Εισαγωγή στα μη-γραμμικά προβλήματα (είδη μη-γραμμικών προβλημάτων)

Εισαγωγή στους αλγόριθμους επίλυσης μη-γραμμικών προβλημάτων (πλήρης και τροποποιημένη μέθοδος  Newton-Raphson)

Εφαρμογή στον Πίνακα

Εισαγωγή και εφαρμογές στο OpenSees

2η διάλεξη: Γεωμετρική μη-γραμμικότητα (A) - 17 Οκτωβρίου 2019

Μη-γραμμικό στοιχείο δικτυώματος

Μη-γραμμικές μέθοδοι για την υπέρβαση οριακών σημείων

Εφαρμογή στον Πίνακα

Εφαρμογές με το Opensees

3η διάλεξη: Γεωμετρική μη-γραμμικότητα (B)  - 24 Οκτωβρίου 2019

Κινηματικές σχέσεις δοκού στο επίπεδο

Μη-γραμμικό στοιχείο δοκού

Προβλήματα λυγισμού

Εφαρμογές με το Opensees

4η διάλεξη: Εισαγωγή στην μη-γραμμικότητα του υλικού - 31 Οκτωβρίου 2019

Εισαγωγή στα μη-γραμμικά προσομοιώματα για την ανελαστική ανάλυση των κατασκευών

Θεωρήματα πλαστικότητας

Σύγκριση μεθόδου βήμα προς βήμα με τη μέθοδο Newton-Raphson

Εφαρμογή σε δικτύωμα

Συνδυασμένο πρόβλημα γεωμετρικής και μη-γραμμικότητας του υλικού

Εφαρμογές με το Opensees

5η διάλεξη: Καταστατικές σχέσεις - 7 Νοεμβρίου 2019

Καταστατικές σχέσεις σε όρους τάσεων παραμορφώσεων (χάλυβας και σκυρόδεμα)

Καταστατικοί νόμοι για το διγραμμικό μοντέλο – κινηματική και ισοτροπική κράτυνση

Ανάλυση ροπών καμπυλοτήτων σε επίπεδο διατομής (διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων)

Εφαρμογές με το Opensees

6η διάλεξη: Ανάλυση διατομής - 14 Νοεμβρίου 2019

Εφαρμογή (ανάλυσης σε διατομή)

Ανάλυση για την περίπτωση 3-διάστατων προβλημάτων

Συγκεντρωμένη πλαστικότητα

7η διάλεξη: Στοιχείο μετατοπίσεων - 21 Νοεμβρίου 2019

Στοιχείο μετατοπίσεων

Αριθμητική εφαρμογή (στον πίνακα)

Εφαρμογές με το OpenSees

8η διάλεξη: Στοιχείο δυνάμεων - 28 Νοεμβρίου 2019

Στοιχείο δυνάμεων

Αριθμητική εφαρμογή (στον πίνακα)

Χωρικά πλαίσια

Εφαρμογές με το OpenSees

9η διάλεξη: Δυναμική ανάλυση (Α) - 5 Δεκεμβρίου 2019

Εισαγωγή στην επίλυση δυναμικών προβλημάτων

Η μέθοδος Newmark για μη-γραμμικά δυναμικά προβλήματα

Ορισμός μητρώου μάζας και μητρώου απόσβεσης

10η διάλεξη: Δυναμική ανάλυση (Β) - 12 Δεκεμβρίου 2019

Θέματα σύγκλισης και ακρίβειας μη-γραμμικών, δυναμικών προβλημάτων

Εφαρμογές με το OpenSees

11η διάλεξη: Φαινομενολογικά προσομοιώματα 19 Δεκεμβρίου 2019

Takeda models

Προσομοίωση της διάτμησης

Προσομοίωση του διαφράγματος

12η διάλεξη: Διάφορα θέματα και εφαρμογές  - 9 Ιανουρίου 2020

Εφαρμογές

16η διάλεξη: Διάφορα θέματα και εφαρμογές  - 16 Ιανουρίου 2020

Εφαρμογές 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.