Είσοδος

Βελτιστοποίηση Δικτύων Εγκαταστάσεων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Στόχος

Εξοικείωση με μεθόδους βελτιστοποίησης εγκαταστάσεων, μεταφορικών δικτύων και λιμενικών υποδομών, προγραμματισμού επενδύσεων, στρατηγικών αποφάσεων και διαμόρφωσης σεναρίων διοίκησης και διαχείρισης.

 

 

Περιεχόμενο

Ύλη

 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1

Βελτιστοποίηση Εγκαταστάσεων - Το γενικό πρόβλημα

2

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Θεωρία και Πράξη

3

Βελτιστοποίηση Δικτύων Διανομών

4

Ανάλυση Συστημάτων και Αξιολόγηση

5

Βελτιστοποίηση  Πολλαπλών Στόχων

6

Παρουσίαση Ενδιάμεσης Εργασίας

7

Ορολογία και αρχές ανάλυσης δικτύων. Πρόβλημα ελάχιστης διαδρομής (shortest-path problem). Πρόβλημα ελάχιστα απλωμένου δένδρου (minimum spanning tree). Πρόβλημα μέγιστης ροής (maximum flow problem). Πρόβλημα ροής ελάχιστου κόστους (minimum cost flow problem).

8

Θεωρία ουρών (queueing theory). Μοντέλα αναμονής (delay models). Μοντέλα αξιοπιστίας (reliability). Εφαρμογές από την ερευνητική και επαγγελματική βιβλιογραφία.

9

Θεωρία και ανάλυση χωροθέτησης (location theory and analysis). Μοντέλα χωροθέτησης εγκαταστάσεων. Εφαρμογές από την ερευνητική και επαγγελματική βιβλιογραφία.

10

Αρχές και μοντέλα προσομοίωσης. Χρήση στατιστικών μεθόδων στην προσομοίωση. Προσομοίωση πολύπλοκων συστημάτων με μοντέλα βασισμένα σε δρώντες (Agent-Based Models).

11

Εφαρμογές της Θεωρίας Παιγνίων (Game Theory) σε προβλήματα διαχείρισης και βελτιστοποίησης λιμένων. Εξέταση παιγνιακών υπολογιστικών εφαρμογών σε ερευνητικές εργασίες.

12

Παραδείγματα χρήσης υπολογιστικών πακέτων και εργαλείων στην επίλυση εμπειρικών προβλημάτων. Επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης δικτύων με χρήση Microsoft Excel. Χρήση του NEOS Server for Optimization. Προσομοίωση πολύπλοκων συστημάτων σε NetLogo (Northwestern University) και StarLogo (MIT).

13

Παρουσίαση θέματος εξαμήνου.

Διδάσκοντες

Σταθόπουλος Αντώνιος, (Συντονιστής) Ομ. Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομ. Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εργαστήριο Σιδηροδρομικής & Μεταφορών
+30 210 772 1288 - κτ. Αντ.Υλικ. (Ζ), Γραφείο

a.stath@transport.ntua.gr

Μπαλλής Αθανάσιος, Αν.Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομ. Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εργαστήριο Σιδηροδρομικής & Μεταφορών
+30 210 772 1235 - κτ. Αντ.Υλικ. Πτ.Β (Ζ)

abal@central.ntua.gr

Παραβάντης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

jparav@unipi.gr

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.