Είσοδος

Πιθανότητες

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Σύντομη περιγραφη του μαθήματος "Πιθανότητες" 

σ-άλγεβρες και χώροι πιθανότητας. Η πιθανότητα ως μέτρο. Τυχαίες μεταβλητές (τ.μ.). Η μέση τιμή ως ολοκλήρωμα Lebesgue. Χαρακτηριστικές συναρτήσεις τ.μ. Τρόποι σύγκλισης ακολουθιών τ.μ. Θεώρημα P.Levy. Νόμοι των Μεγάλων Αριθμών, Οριακά Θεωρήματα. Θεώρημα Radon-Nicodym και η έννοια της δεσμευμένης μέσης τιμής.

Βιβλιογραφία

Θεωρία Μέτρου

 • Gerald B. Folland, Real Analysis: modern techniques and their applications, 2nd ed, Wiley, 2007.
 • Γ. Κουμουλής, Σ. Νεγρεπόντης: Θεωρία Μέτρου, εκδόσεις Συμμετρία, 2005
 • Michalis Papadimitrakis: Notes on Measure Theory, 2004, διαθέσιμο εδώ.
 • Halsey Royden and Patrick Fitzpatrick: Real Analysis, Fourth Edition, Pearson Education Inc., 2010
 • Γιάννης Σαραντόπουλος: Σημειώσεις Θεωρίας Μέτρου και Ολοκλήρωσης, 2008, διαθέσιμο εδώ.

Θεωρία Πιθανοτήτων

 • Patrick Billingsley: Probability and Measure, Wiley, 1995, διαθέσιμο εδώ. 
 • Leo Breiman: Probability, SIAM, 1992.
 • Kai-Lai Chung: A course in Probability Theory, Third Edition, Academic Press, 2001.
 • Amir Dembo: Probability Theory notes, 2016, διαθέσιμο εδώ.
 • Richard Durrett: Probability: theory and examples, 5rd ed, Duxbury Advanced Series, 2005, διαθέσιμο εδώ.
 • S.R.S. Varadhan: Probability Theory (Courant Lecture Notes), AMS 2001. 
 • Δημήτρης Χελιώτης: Ένα δεύτερο μάθημα στις Πιθανότητες, Συνδ. Ελλ. Ακ. Βιβλιοθηκών, 2016 (Κάλλιπος), διαθέσιμο εδώ.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.