Είσοδος

Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφ. Τηλεπισκόπησης

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Λόγω του COVID-19 το μάθημα πραγματοποιείται με διδασκαλία εξ αποστάσεως
Δείτε και παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις μας

 

  • Φωτοερμηνεία. Φυσικές αρχές Τηλεπισκόπησης. Πολυφασματικές, Υπερφασματικές, Θερμικές και Ραντάρ απεικονίσεις.

  • Δορυφόροι παρακολούθησης Γης, Θαλάσσης, Ατμόσφαιρας. Διεθνή Προγράμματα.

  • Γεωμετρική και Ραδιομετρική Αναγωγή Εικόνων

  • Αλγόριθμοι Ψηφιακής Ανάλυσης και Ταξινόμησης Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων

  • Προχωρημένες Μέθοδοι Ταξινόμησης

  • Ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου και γεωμορφομετρική εξαγωγή χαρακτηριστικών

  • Ανίχνευση, Αναπαράσταση, Περιγραφή και Αναγνώριση Προτύπων. Κατάτμηση Περιοχών, Μαθηματική Μορφολογία. Όραση Υπολογιστών στη Τηλεπισκόπηση.

  • Εφαρμογές στη Γη, Θάλασσα, και Ατμόσφαιρα.

 

Διδάσκοντες

Δημήτρης Αργιαλάς, Καθηγητής

Τηλέφωνο: 210 772-2595, E-mail: argialas@central.ntua.gr

Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Αν. Καθηγητής, http://users.ntua.gr/karank

Τηλέφωνο: 210 772-1673, E-mail: karank@central.ntua.gr

 

Βοηθοί

Πολυχρόνης Κολοκούσης, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο: 210 772-2599, E-mail: pol@survey.ntua.gr

Ζαχαρίας Κανδυλάκης, Υπ. Διδάκτορας

Τηλέφωνο: 210 772-2684, E-mail: zach.kandylakis@gmail.com
Ώρες γραφείου: καθημερινά 15.00-17.00

Αριστείδης Βαϊόπουλος, Υπ. Διδάκτορας

Τηλέφωνο: 210 772-2684, E-mail: arisvaiopoulos@outlook.com

 

Links

Χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό

Remote Sensing Tutorial (NASA)

Remote Sensing Tutorials (CCRS)

The Remote Sensing Core Curriculum

 

RSLab

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.