Είσοδος

Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφ. Τηλεπισκόπησης

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

(Υπεύθυνος: Καθ. Δ. Αργιαλάς)

  • Φωτοερμηνεία. Φυσικές αρχές Τηλεπισκόπησης. Πολυφασματικές, Υπερφασματικές, Θερμικές και Ραντάρ απεικονίσεις.

  • Δορυφόροι παρακολούθησης Γης, Θαλάσσης, Ατμόσφαιρας. Διεθνή Προγράμματα.

  • Γεωμετρική και Ραδιομετρική Αναγωγή Εικόνων

  • Αλγόριθμοι Ψηφιακής Ανάλυσης και Ταξινόμησης Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων

  • Προχωρημένες Μέθοδοι Ταξινόμησης

  • Ψηφιακά μοντέλα αναγλύφου και γεωμορφομετρική εξαγωγή χαρακτηριστικών

  • Ανίχνευση, Αναπαράσταση, Περιγραφή και Αναγνώριση Προτύπων. Κατάτμηση Περιοχών, Μαθηματική Μορφολογία. Όραση Υπολογιστών στη Τηλεπισκόπηση.

  • Εφαρμογές στη Γη, Θάλασσα, και Ατμόσφαιρα.

Διδάσκοντες

Δημήτρης Αργιαλάς, Καθηγητής

Τηλέφωνο: 210 772-2595, E-mail: argialas@central.ntua.gr

Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Επίκ. Καθηγητής, http://users.ntua.gr/karank

Τηλέφωνο: 210 772-1673, E-mail: karank@central.ntua.gr

Βοηθοί

Πολυχρόνης Κολοκούσης, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλέφωνο: 210 772-2599, E-mail: pol@survey.ntua.gr

Αργυρός Αργυρίδης, Υπ. Διδάκτορας

Τηλέφωνο: 210 772-2684, E-mail: arargyridis@gmail.com

Αριστείδης Βαϊόπουλος, Υπ. Διδάκτορας

Τηλέφωνο: 210 772-2684, E-mail: arisvaiopoulos@outlook.comΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.