Είσοδος

Η Μ.Π.Σ. στη Στατική & Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

Γενικά στοιχεία

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017- 2018


·       ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα (μάθημα της Β θεματικής ενότητας του 9ου 6μήνου) να στείλουν μήνυμα με ηλεκτονικό ταχυδρομείο στο διδάσκοντα έως  και την Tr;ith, 03 Οκτωβρίου 2017.

Οι ώρες των παραδόσεων αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαΐκού έτους 2017-2018.


Ο διδάσκων  Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.