Είσοδος

Η Μ.Π.Σ. στη Στατική & Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

Γενικά στοιχεία

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018- 2019


·       ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα (μάθημα της Β θεματικής ενότητας του 9ου 6μήνου) να στείλουν μήνυμα με ηλεκτονικό ταχυδρομείο στο διδάσκοντα έως  και την Πέμπτη 04 Οκτωβρίου 2018.

Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 15:00 - 18:00 και οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 09 Οκτωβρίου. 

Οι διδάσκοντες

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ - ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.