Είσοδος

Η Μ.Π.Σ. στη Στατική & Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

Γενικά στοιχεία

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019- 2020

 

- Υπολογιστικές μέθοδοι και εφαρμογές σε ναυπηγικές κατασκευές 

- Η Μ.Π.Σ. στη Στατική & Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα (μάθημα της Β θεματικής ενότητας του 9ου 6μήνου) να στείλουν μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους διδάσκοντες έως και την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019.

Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 15:00 - 18:00 και οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2019. 

 

Οι διδάσκοντες

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ - ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.