Είσοδος

Η Μ.Π.Σ. στη Στατική & Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

Γενικά στοιχεία

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016- 2017


·       ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα (μάθημα της Β θεματικής ενότητας του 9ου 6μήνου) να στείλουν μήνυμα με ηλεκτονικό ταχυδρομείο στο διδάσκοντα έως  και τη Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016.

Οι ώρες των παραδόσεων αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαΪκούτ έτους 2016-2017 

 

Ο διδάσκων  Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.