Είσοδος

Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Καλωσορίσατε στις ιστο-σελίδες του μεταπτυχιακού μαθήματος Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γεωπληροφορική" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα καλύψουν τη παρακάτω θεματολογία

  • Εισαγωγή - Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Γεωπληροφορική
  • Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
  • Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων
  • Συστήματα Γνώσης και Έμπειρα Συστήματα
  • Επίλογος - Ανακεφαλαίωση

Βιβλιογραφία

Θα μοιρασθούν σημειώσεις και άρθρα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης συνιστάται το βιβλίο "Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών"

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η βαθμολογία στο μάθημα θα εξαχθεί ως εξής:

  • 100% εργασίες

Λεπτομέρειες για τις εργασίες μπορούν να βρεθούν στη σχετική περιοχή "Εργαλεία -> Εργασίες" 

Διδάσκοντες

Ακ.έτος 2016-2017

Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Βεσκούκης (ΣΑΤΜ)
Γραφείο 011 Κτ.Λαμπαδάριο ΣΑΤΜ
Τηλ 210 772 1688
email
v.vescoukis@cs.ntua.gr 

 

 

 

Διδάσκοντες προηγουμένων ετών (έως το 2012-2013)

Καθηγητής Τίμος Σελλής
Γραφείο:  21.6 Κτ. Ηλεκτρ. Μηχ. και Μηχ. Υπολ.
Τηλέφωνο: 210 772-1601
E-mail: timos at dblab.ece.ntua.gr

 

Δρ Μανώλης Τερροβίτης
Γραφείο:  ΙΠΣΥ, Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου
Τηλέφωνο: 210 687-5403
E-mail: mter at imis.athena-innovation.gr 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.