Είσοδος

Βασικές Αρχές Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Μάθημα Επιλογής του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων"

Η ολοκληρωμένη Διαχείριση του Υδάτινου Πειβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων στο πνεύμα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά. Ανάλυση της Οδηγίας, των θυγατρικών Οδηγιών και του συναφούς θεσμικού πλαισίου (υπόγεια νερά, ουσίες προτεραιότητας, προγράμματα παρακολούθησης, πρότυπα ποιότητας, βιολογικοί και χημικοί δείκτες, οικονομική ανάλυση-κόστος χρηματοοικονομικό, περιβαλλοντικό και διαθεσιμότητας-, ανάκτηση κόστους και τιμολογιακή πολιτική, συμμετοχικές διαδικασίες, σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, προγράμματα μέτρων). Αρχές εξοικονόμησης νερού και διαχείρισης της ζήτησης σε συνάφεια με τη λειψυδρία και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο ρόλος των οικονομικών εργαλείων. Η εμπειρία από την εφαρμογή της Οδηγίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το μάθημα συμπληρώνεται με τις απαραίτητες έννοιες και γνώσεις για τον κύκλο του νερού, την υδρολογία και τα κυριότερα φαινόμενα ρύπανσης. 

Εργασίες

Εκτός από ασκήσεις σε επιλεγμένα θέματα, οι φοιτητές ανά ομάδες καλούνται να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν εργασία σχετική με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνεται προς το τέλος Ιανουαρίου (η ακριβής ημερομηνία θα καθορίζεται με σχετική ανακοίνωση)

Eκφωνήσεις

Διδάσκοντες

Ανδρέας Ανδρεαδάκης, καθηγητής ΕΜΠ (συντονιστής μαθήματος) aedema@gmail.com

Ευάγγελος Μπαλτάς, καθηγητής ΕΜΠ, baltas@chi.civil.ntua.gr

Ευγενία Γαβαλάκη, Δρ Πολιτικός Μηχανικός-Υγειονολόγος, iukini@central.ntua.gr

Κείμενα Α. Ανδρεαδάκη-Ε.Γαβαλάκη

Περιλαμβάνονται σημειώσεις, παρουσιάσεις, το θεσμικό πλαίσιο και χρήσιμοι σύνδεσμοι

Kείμενα

Κείμενα Ε. Μπαλτά

Κείμενα

Ανακοινώσεις

 Ανακοινώσεις

 Παρουσίαση Debate ομάδων

 Δεδομένου ότι θέλουμε έως 75 λεπτά για κάθε ομάδα προτείνω τελικά τα εξής


Τετάρτη 12/02/20: 15.00-16.15: Ομάδα Αχελώου, 

Τετάρτη 12/02/20: 16.15-17.30: Ομάδα ιδιωτικοποίησης νερού

Παρασκευή 14/02/20: 15.00-16.15: Ομάδα οικονομικών εργαλείων

Παρασκευή 14/02/20: 16.15-17.30: Ομάδα για την Οδηγία Πλαίσιο

Ο χρόνος για την τοποθέτηση του κάθε μέλους της ομάδας (εναλλάξ υπέρ και κατά) είναι 7 λεπτά (περιλαμβάνοντας ενδεχόμενες παρεμβάσεις για διευκρινήσεις). Τα ζεύγη των ομιλητών, το ειδικότερο αντικείμενο της τοποθέτησης και τη σειρά παρουσίασης θα τα καθορίσετε εσείς.  Επομένως 42-45 λεπτά για τις τοποθετήσεις. Στη συνέχεια για μισή περίπου ώρα θα γίνει διαλογική συζήτηση με παρεμβάσεις και ερωτήσεις και των διδασκόντων, στις οποίες μπορεί να γίνει αναφορά και σε άλλα βασικά θέματα του μαθήματος και της Οδηγίας Πλαίσιο.

Χωρίς να είναι υποχρεωτικό καλό θα ήταν σε όλη τη διάρκεια να είναι παρόντες τα μέλη και των δύο ομάδων 

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.