Είσοδος

Στόμια Σηράγγων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Α. Σχεδιασμός Στομίων Σηράγγων σε Εδαφικούς Σχηματισμούς Μηχανική συμπεριφορά συνεκτικών και μή - συνεκτικών εδαφών υπό την επιρροή διατμητικών τάσεων (γωνία τριβής, είδη συνοχής, διατμητική αντοχή, προοδευτική αστοχία, συμπεριφορά ευαίσθητων αργίλων). Εργαστηριακός προσδιορισμός της διατμητικής αντοχής. Μέθοδοι ανάλυσης της ευστάθειας πρανών σε στόμια σηράγγων. Μέτρα προστασίας – ενίσχυσης και έλεγχος ευστάθειας. Οδηγίες και κανονισμοί για τον σχεδιασμό των στομίων σηράγγων σε εδαφικούς σχηματισμούς. Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης της ευστάθειας πρανών με χρήση προγραμμάτων Η/Υ. Παραδείγματα μελέτης σχεδιασμού.

Β. Σχεδιασμός Στομίων Σηράγγων σε Βραχώδεις Σχηματισμούς Τεχνική περιγραφή και Μηχανική συμπεριφορά των ασυνεχειών του πετρώματος. Διατμητική αντοχή των ασυνεχειών και του έντονα ρωγματωμένου βράχου. Τύποι αστοχίας βραχωδών πρανών. Προσδιορισμός δυνητικών ολισθήσεων με τη χρήση του δικτύου SCHMIDT. Μέθοδοι ανάλυσης της ευστάθειας στομίων και τεχνητών πρανών με έμφαση στην επίπεδη και σφηνοειδή αστοχία καθώς και στις βραχώδεις καταπτώσεις. Μέτρα προστασίας – ενίσχυσης και διαμόρφωση ασφαλών πρανών στομίων σηράγγων σε βραχώδεις σχηματισμούς. Αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης της ευστάθειας πρανών με χρήση προγράμματος Η/Υ. Παραδείγματα μελέτης σχεδιασμού.

Διδάσκοντες

 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Γ. Τσιαμπάος, Καθηγητής

Μ. Πανταζίδου, Αν. Καθηγήτρια

 

Επικουρικό Διδακτικό Έργο

Δρ. Χ. Σαρόγλου, ΕΔΙΠ

Ε. Χατζηχαραλάμπους, ΕΤΕΠΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.