Είσοδος

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Σκοπός Μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στις κύριες τεχνολογικές και επιχειρησιακές τάσεις στα συστήματα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, όπως αυτά αξιοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (eBusiness) και στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGovernment).  

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή και βασικές έννοιες. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Αγορές. Ηλεκτρονική υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας. Ηλεκτρονική συνεργασία. Ηλεκτρονική τραπεζική. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα Συστημάτων και Οργανισμών. Κινητές Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Ο ρόλος του Web2.0 και των Social Media στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Μεθοδολογίες και εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Μελέτες Περίπτωσης 

Yλικό Μαθήματος

Οι διαλέξεις για το ακαδημαικό έτος 2013, οι οποίες αποτελούν και την εξεταστέα ύλη του μαθήματος, βρίσκονται στην ιστοσελίδα των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ) στην ακόλουθη διεύθυνση http://academics.epu.ntua.gr στην ενότητα “Μαθήματα” 

Διδάσκοντες

·         Δρ. Σωτήριος Κουσουρής, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή ΗΜ&ΜΥ, Ε.Μ.Π. 

·         Δρ. Φεναρέτη Λαμπαθάκη, Επιστημονική Συνεργάτης, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή ΗΜ&ΜΥ, Ε.Μ.Π.

·         Δρ. Δημήτριος Ασκούνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή ΗΜ&ΜΥ, Ε.Μ.Π.

·         Δρ. Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΜΠΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.