mycourses .ntua.gr
Φύλο και Τεχνολογία

Γενικά στοιχεία

 

Περιγραφή
Στόχος του σεμιναρίου είναι η διεπιστημονική προσέγγιση της σχέσης φύλου, τεχνολογίας και υλικής κουλτούρας, με άλλα λόγια, φύλου και αντιφατικών πολιτισμικών, οικονομικών και κοινωνικών αξιών και νοημάτων που αποδίδονται σε αντικείμενα και τεχνήματα της καθημερινής ζωής. Μέσα από μια ιστορική ματιά, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των σπουδών τεχνολογίας αλλά και της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, θα εστιάσουμε στους τρόπους με τους οποίους αποδίδεται σημασία σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, στους τρόπους που γίνονται συγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές, σχεδιάζονται, παράγονται και επιβάλλονται τεχνολογίες (τόσο στις καθημερινές χρήσεις όσο και στις παραγωγικές διαδικασίες), στους τρόπους που υλικά καθορίζουν και καθορίζονται από έμφυλες σχέσεις, και στους τρόπους που τεχνήματα της καθημερινής ζωής λειτουργούν ως συμβολικά και υλικά αντικείμενα, αποκαλύπτοντας σημαντικά στοιχεία για τις έμφυλες διαφορές. Από τις οικιακές τεχνολογίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις μηχανές όφσετ, το τηλέφωνο έως τις μηχανές παραγωγής στις βιομηχανίες και τα υλικά των μηχανικών και αρχιτεκτόνων το σεμινάριο στοχεύει να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους αντικείμενα και πρακτικές ενσωματώνουν έννοιες θηλυκότητας και ανδρικότητας και καθορίζουν σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα.
Βιβλιογραφία

Baron, Ava, Questions of gender: deskilling and demasculinization in the US Printing Industry, 1830-1915, Gender & History 1, no 2 (1989), σ. 178-199.

Bock, Gisela, «Πέρα από τις διχοτομίες. Προοπτικές στην ιστορία των γυναικών», Δίνη 6 (1993), σ. 55-83

Annie Canel - Ruth Oldenziel - Karin Zachmann (επιμ.), Crossing boundaries, building bridges: comparing the history of women engineers, 1870s-1990s, Harwood Academic Publisher, Λονδίνο 2000

Cockburn, Cynthia, Machinery of Dominance: Women, Men and Technical Know-How, Λονδίνο 1985

Cooper Patricia. 1988, What this Country Needs is a Good Five-Cent Cigar Technology and Culture, Volume 29, Number 4, pp. 779-807

Cowan, Ruth Schwartz. 1976. The Industrial Revolution in the Home: Household Technology and Social Change in the 20th Century, Technology and Culture, 17: 1-24.

Faulkner, Wendy. 2000. The Power and the Pleasure? A Research Agenda for Making Gender Stick to Engineers, Science, Technology and Human Values. 25(1): 87-119.

Faulkner Wendy, Dualisms, Hierarchies and Gender in Engineering, Social Studies of Science 30/5 (2000), σ. 759-792

De Groot, Gertjan  Schrover, Marlou, Between men and machines: women workers in new industries, 1870-1940, Social History 20/3 (1995), σ. 279-296.

Gamber, Wendy. 1995. Reduced to Science: Gender, Technology and Power in the American Dressmaking Trade, 1860-1910, Technology and Culture, 36(3): 455-482.

Herzig, Rebecca. 1999. "Removing Roots: North American Hiroshima Maidens and teh X Ray" Technology and Culture - Volume 40, Number 4, October, 723-745

Horowitz, Roger. 1997. Where Men Will Not Work: Gender, Power, Space and the Sexual Division of Labor in Americas Meatpacking Industry Technology and Culture, 38(1), 187-213.

Hughes, Thomas. 1986. The Seamless Web: Technology, Science, etcetera, etcetera Social Studies of Science, 16: 281-292.  

Landes David, Ο Προμηθέας χωρίς δεσμά. Τεχνολογική αλλαγή και βιομηχανική ανάπτυξη στη δυτική Ευρώπη από το 1750 μέχρι σήμερα, μετ. Χρ. Μεντζαλίρα, επιστ. επιμ. Χρ. Αγριαντώνη, Αθήνα 2009

Maria Lohan - Wendy Faulkner, Masculinities and Technologies. Some introductory remarks, Men and Masculinities, 6/4 (2004), σ. 319-329

Lerman Nina. Mohun Arwen και Oldenziel Ruth (επιμ.). 1997. Versatile Tools: Gender Analysis and the History of Technology, Technology and Culture, 38(1): 1-30,

Light, Jennifer. 1999. When Computers Were Women, Technology and Culture, 40(3): 455-483.

Lipartito, Kenneth. 1994. When Women Were Switches: Technology, Work, and Gender in the Telephone Industry, 1890-1920, The American Historical Review, 99(4): 1075-1111.

Lubar, Steven. 1987. Culture and Technological Design in the 19th-Century Pin Industry: John Howe and the Howe Manufacturing Company, Technology and Culture, 28(2): 253-282.

Maines, Rachel. 1989. Socially Camouflaged Technologies: The Case of the Electromechanical Vibrator, IEEE Technology and Society Magazine, June, 3-23.

McGaw, Judith. 1989. No Passive Victims, No Separate Spheres: A Feminist Perspective on Technologys History στο Stephen Cutcliffe και Robert Post (επιμ.) In Context: History and the History of Technology. Bethlehem: Lehigh University Press, 172-191.

Nickels, Shelley. 2002. Preserving Women: Refrigerator Design as Social Process in the 1930s, Technology and Culture, 43: 693-727.

Oldenziel Ruth, Making Technology Masculine: Μen, Women and Modern Machines in America 1870-1945, Amsterdam University Press, ’μστερνταμ 1999

Παπαστεφανάκη Λήδα, Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά (1870-1940), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009.

Parr, Joy. 1997. What Makes Washday Less Blue? Gender, Nation, and Technology Choice in Postwar Canada, Technology and Culture, 38: 153-186.

Pinch, Trevor και Bijker, Wiebe. 1999 [1989]. The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other στο Wieber Bijker, Thomas Hughes και Trevor Pinch (επιμ.) The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, MA: The MIT Press, 17-50.

Scott, Joan. 1997 «Το φύλο: μια χρήσιμη κατηγορία της ιστορικής ανάλυσης»  (μεταφρ. Κ. Σκλαβενίτη), στο Ε. Αβδελά- Α. Ψαρρά (επιμ.), Σιωπηρές ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Αθήνα 1997, σ. 285-327.

Tone, Andrea. 2002. Making Room for Rubbers: Gender, Technology, and Birth Control Before the Pill, History and Technology.Wright Barbara (ed.), Women, work and technology: tranformations, University of Michigan Press, 1987

Mέθοδοι αξιολόγησης

Εκτός από την εβδομαδιαία παρουσία στο σεμινάριο και την ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση των προκαθορισμένων κειμένων κάθε φοιτητής/τρια θα είναι υπεύθυνος/η για τα εξής: 

·         την παρουσίαση συγκεκριμένων κειμένων στη διάρκεια του σεμιναρίου

·         μια τελική ερευνητική εργασία