Είσοδος

Entrepreneurship: Ξεκινώντας μια νέα επιχείρηση

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μια μεθοδολογία ανάπτυξης Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα οδηγήσει στην σαφή και εμπεριστατωμένη διατύπωση και ανάλυση ιδεών ικανών να οδηγήσουν σε επιχειρηματική δράση, ιδανικά καινοτόμα. Το μάθημα καταλήγει σε εξετάσεις και εργασία, η οποία έχει δυϊκή μορφή:

·         Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας, την προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της προσομοίωσης κατάρτισης σχεδίων και την υποστήριξη δημιουργίας ομάδων εργασίας. Διακρίνεται σε δύο φάσεις, την φάση κατάστρωσης σχεδίου Επιχειρηματικής Ιδέας και την φάση κατάστρωσης σχεδίου Επιχειρηματικού Πλάνου. Η πρώτη χρησιμεύει ως προπομπός για την δεύτερη που είναι περισσότερο εντατική.

·         Η Θεματική Εργασία αποσκοπεί στην σε βάθος ανάλυση επιμέρους αντικειμένων που χρήζουν ενδιαφέροντος ειδικότερα για τη σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων ή γενικότερα από το οικονομικό περιβάλλον.

Διδάσκοντες

I. E. Σαμουηλίδης (Ομότ. Καθηγητής ΕΜΠ), Δρ. Ι. Πικραμμένος


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.