Είσοδος

Γενικές Πληροφορίες

Γενικά στοιχεία

 

 
Στόχος

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα" έχει οργανωθεί και υλοιποιηθεί μέσα από τη συνεργασία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στόχος του ΔΠΜΣ είναι να εφοδιάσει στελέχη των Ελληνικών επιχειρήσεων με δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέρχονται στις συνθήκες του σημερινού απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός είναι όχι μόνο η προσωπική ανάδειξη καθενός από τους αποφοίτους του προγράμματος, αλλά και η συμβολή στη διαμόρφωση υψηλής στάθμης ως προς το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό.

Το παραπάνω πνεύμα διέπει τόσο την οργάνωση των σπουδών, όσο και την προσπάθεια σύναψης σχέσεων του προγράμματος με Ελληνικούς και διεθνείς φορείς της οικονομικής ζωής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 

Οδηγός Σπουδών & Πρόγραμμα

Ο Οδηγός Σπουδών και το Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΔΠΜΣ βρίσκονται στην ενότητα "Έγγραφα".

 

Προκήρυξη 2018-2019

Η προκήρυξη για το έτος 2018-2019 έχει αναρτηθεί στην ενότητα "ΕΓΓΡΑΦΑ" στον φάκελο "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2018-2019".

 

Διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
 Ε.Ν. Πρωτονοτάριος, Ι.Ε. Σαμουηλίδης
 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣΒ. Ασημακόπουλος Θ. Βαρβαρίγου, Ι. Βασιλείου, Β. Λούμος, Γ. Μέντζας, Ι. Ψαρράς
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
 Δ. Ασκούνης, Κ. Κοντογιάννης, Π. Παντουβάκης, (Σχ. Πολ. Μηχ), Σ. Παπαβασιλείου, Γ. Ματσόπουλος, Α. Παναγόπουλος
 ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
 Χ. Δούκας
 ΛΕΚΤΟΡΕΣ Ι. Ρουσσάκη
 ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γ. Βεργινάδης, Ν. Δουλάμης, Σ. Κουσουρής, Φ. Λαμπαθάκη, Ι. Μακαρούνη, Χ. Πατρικάκης, Ι. Παναγιωτόπουλος, Ι. Πικραμμένος,, Δ. Πανόπουλος, K. Σιασιάκος, K. Τζαμαλούκας

  
 Πανεπιστήμιο Πειραιώς -
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣΦ. Μπατζιάς, Ν. Μπλέσιος,  Δ. Καραλέκας
  
 ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
 Δ. Σιδηράς, Α. Φλάμος
 ΛΕΚΤΟΡΕΣ Χ. Σιοντόρου
 ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 Θ. Βουτσινάς, Γ. Χαλάς, Δ. Πολίτη
  
 Ανεξάρτητοι
Διδάσκοντες
  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
 Ν. Ηρειώτης, Π. Ξυδώνας
 ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 Ι. Αναγνωστόπουλος, Ι. Αποστολόπουλος

 ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 Β. Γεωργακόπουλος, Γ. Κακούρος, Ευ. Πούτος

 


Επικοινωνία

Το mail της γραμματείας του προγράμματος είναι το technoeconomic@epu.ntua.gr


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.