Είσοδος

Μαθηματική Προσομοίωση Διακίνησης Ρύπων & Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Πηγές ρύπανσης, σημειακή και μη σημειακή φόρτιση αποδεκτών. Μηχανισμοί μεταφοράς ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον, αρχές μαθηματικής προσομοίωσης της ροής και μεταφοράς σε επιφανειακά ύδατα. Παράμετροι ποιότητας νερών. Κύριες φυσικο-χημικές και βιολογικές διεργασίες ρύπων (βιο-αποικοδόμηση, προσρόφηση, κύκλος θρεπτικών κλπ), μαθηματική περιγραφή, αρχές δόμησης μοντέλων ποιότητας νερών. Εισαγωγή στη μαθηματική οικολογική προσομοίωση με αναφορά στα υδάτινα οικοσυστήματα.. Γενικά στοιχεία αριθμητικής προσομοίωσης, τεχνικές διακριτοποίησης και επίλυσης. Επιλεγμένες εφαρμογές μοντέλων σε ποταμούς, εκβολές, λίμνες και παράκτιο περιβάλλον.

Ύλη

Εργασίες

Θέμα ανάπτυξης μοντέλου ευτροφισμού

Διδάσκοντες

Αναστάσιος Στάμου, Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ 2809, stamou@central.ntua.gr

Κωνσταντίνος Νουτσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ 2900, cnoutso@central.ntua.gr

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ποιότητα επιφανειακών Υδάτων

Ανακοινώσεις

H παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ασκήσεων (προφορική εξέταση) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/6/2017 στις 10:00 στο γραφείο του κ. Στάμου (1ος όροφος κτιρίουΥδραυλικής) 

Οι διδάσκοντεςΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.