Είσοδος

Αποκεντρωμένη Διαχείριση Λυμάτων & Συστήματα Επεξεργασίας Μικρής Κλίμακας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στην αποκεντρωμένη διαχείρισης λυμάτων, κατάστρωση σχεδίων διαχείρισης λυμάτων, μέθοδοι τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων, ιδιωτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων χωρίς δίκτυο αποχέτευσης (σηπτικοί – απορροφητικοί βόθροι, απορροφητικές τάφροι, χαλικοδιυλιστήρια), συστήματα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στο έδαφος (βραδεία – ταχεία διήθηση), τεχνητές λίμνες (αερόβιες, αεριζόμενες, επαμφοτερίζουσες, αναερόβιες), τεχνητοί υγροβιότοποι (επιφανειακής, υποεπιφανειακής ροής), συστήματα ενεργού ιλύος, δεξαμενές εναλλασσόμενων κύκλων λειτουργίας (SBR), συστήματα προσκολλημένης βιομάζας (MBBR), συστήματα βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR), προκατασκευασμένες μονάδες επεξεργασίας. 

Εργασίες

Θα παραδοθούν συνολικά 6-7 ασκήσεις. Η υποβολή των ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

Η βαρύτητα του βαθμού των εργασιών στην τελική βαθμολογία είναι 30%.

Εργασίες

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Νουτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ. 2900, cnoutso@central.ntua.gr

Σίμος Μαλαμής, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ 2797, malamis.simos@gmail.com  

Εκπαιδευτικό Υλικό

Διαφάνειες

Ανακοινώσεις

Το μάθημα της Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Λυμάτων & Συστήματα Επεξεργασίας Μικρής Κλίμακας θα γίνεται κάθε Παρασκευή στην αίθουσα του μεταπτυχιακού στις 11.45-14.30.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΕΜΠ με φυσική παρουσία, το μάθημα της προσεχούς Παρασκευής 13/3 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω webex. Το μάθημα θα ξεκινήσει στις 11.45 και θα έχει διάρκεια 1,5 ώρα. Για την παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει οι φοιτητές να χρησιμοποιήσουν το ακόλουθο σύνδεσμο. Για λόγους ασφαλείας παρακαλείσθε όπως συνδεθείτε 15 λεπτά νωρίτερα (ήτοι στις 11.30).

https://cnoutso.my.webex.com/cnoutso.my/j.php?MTID=mfade8b63f0eddeefe3c9aacb66b91156 

Όποιος φοιτητής/φοιτήτρια αντιμετωπίσει πρόβλημα σύνδεσης με το μάθημα θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα μέσω email στο cnoutso@central.ntua.gr

  style="color: #808080; font-size: 12px; text-align: justify">Προς διευκόλυνση όλων παρακαλείσθε να έχετε κατεβάσει τις διαφάνειες του μαθήματος

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.