Είσοδος

Αποκεντρωμένη Διαχείριση Λυμάτων & Συστήματα Επεξεργασίας Μικρής Κλίμακας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Εισαγωγή στην αποκεντρωμένη διαχείρισης λυμάτων, κατάστρωση σχεδίων διαχείρισης λυμάτων, μέθοδοι τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων, ιδιωτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων χωρίς δίκτυο αποχέτευσης (σηπτικοί – απορροφητικοί βόθροι, απορροφητικές τάφροι, χαλικοδιυλιστήρια), συστήματα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στο έδαφος (βραδεία – ταχεία διήθηση), τεχνητές λίμνες (αερόβιες, αεριζόμενες, επαμφοτερίζουσες, αναερόβιες), τεχνητοί υγροβιότοποι (επιφανειακής, υποεπιφανειακής ροής), συστήματα ενεργού ιλύος, δεξαμενές εναλλασσόμενων κύκλων λειτουργίας (SBR), συστήματα προσκολλημένης βιομάζας (MBBR), συστήματα βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR), προκατασκευασμένες μονάδες επεξεργασίας. 

Εργασίες

Θα παραδοθούν συνολικά 6 ασκήσεις. Η υποβολή των ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

Η βαρύτητα του βαθμού των εργασιών στην τελική βαθμολογία είναι 30%.

Εργασίες

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Νουτσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ. 2900, cnoutso@central.ntua.gr

Σίμος Μαλαμής, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ 2797, malamis.simos@gmail.com  

Εκπαιδευτικό Υλικό

Διαφάνειες

Ανακοινώσεις

Η έκτη εργασία (SBR) είναι διορθωμένη. Όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να την παραλάβουν από το χώρο του εργαστηρίου υγειονομικής τεχνολογίαςΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.