Είσοδος

Βιοχημικές Διεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 Μάθημα Α Εξαμήνου ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων"

 

Μικροοργανισμοί στο υδάτινο περιβάλλον. Ταξινόμηση μικροοργανισμών. Κυτταρική δομή και λειτουργία βακτηριδίων, μυκήτων και πρωτόζωων. Χημική σύσταση μικροοργανισμών. Μέθοδοι μικροσκοπικής παρατήρησης μικροοργανισμών. Μηχανισμοί πρόσληψης τροφών. Ανάπτυξη μικροοργανισμών, κινητικές ανάπτυξης, επίδραση περιβαλλοντικών παραμέτρων. Στοιχειομετρία μικροβιακής ανάπτυξης (ημιαντιδράσεις). Η έννοια του συντελεστή μετατροπής βιομάζας. Ένζυμα (βασικές αρχές και κινητικές). Ενέργεια και μεταβολισμός. Μεταφορείς ενέργειας και ηλεκτρονίων. Βιοχημικές οδοί (ζύμωση, αερόβια και αναερόβια αναπνοή, φωτοσύνθεση). Διεργασίες σύνθεσης νέου κυτταρικού υλικού (βιοχημικές οδοί, πρόσληψη θρεπτικών). Ο ρόλος της ενέργειας στη σύνθεση. Ασθένειες που μεταδίδονται με το νερό (παθογόνα βακτηρίδια, πρωτόζωα και ιοί). Οι μικροοργανισμοί ως δείκτες ποιότητας του νερού. Χρήση βιολογικών δεικτών για την  κατάταξη υδάτινων σωμάτων σε κατηγορίες ποιότητας. Μικροοργανισμοί και βιοχημικές διεργασίες κατά την επεξεργασία υγρών αποβλήτων (τύποι μικροοργανισμών και κύριες μεταβολικές διεργασίες, κινητικές ανάπτυξης, διαφορική ανάπτυξη και δυναμική πηθυσμών, νηματοειδείς μικροοργανισμοί). Βιοαντιδραστήρες και επίδραση του καθεστώτος ροής και μίξης στις διεργασίες επεξεργασίας.

Ύλη

Η ύλη του μαθήματος βασίζεται στα γνωστικά αντικείμενα της μικροβιολογίας και βιοχημείας νερού. Η μελέτη του μαθήματος προϋποθέτει τις σημειώσεις του σπουδαστή σε συνδυασμό με το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (βλ.εκπαιδευτικό υλικό) και την συνιστώμενη βιβλιογραφία (βλ. διάλεξη 1).   

Εργασίες

Η υποβολή των εργασιών είναι υποχρεωτική. Η βαρύτητα του βαθμού των εργασιών στην διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος είναι 30%.

Εργασίες 

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Νουτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ. 2900, cnoutso@central.ntua.gr 

Βοηθοί

Ηλιάνα Πανάγου, iliana.panagou14@gmail.com 

      

Εκπαιδευτικό Υλικό

Σημειώσεις

Παλαιά θέματα εξετάσεων

Ανακοινώσεις

Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εν μέρει με φυσική παρουσία και εν μέρει εξ αποστάσεως.

Το μάθημα της Δευτέρας 5/2 θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στο Αμφιθέατρο Υδραυλικής (1ος όροφος κτ. Υδραυλικής) στο διάστημα 15.15-18.00.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές κατά την είσοδο στο κτίριο Υδραυλικής καθώς και καθόλη την παραμονής τους σε αυτό να φορούν μάσκα.   

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή των φοιτητών στην παρούσα ιστοσελίδα του μαθήματος εέιναι υποχρεωτική. 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.