Είσοδος

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων & Ιλύος

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Μάθημα Α Εξαμήνου ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων"

 

Πηγές, σύσταση και χαρακτηριστικά αστικών απορριμμάτων. Εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης. Συστήματα συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης. Συστήματα διαχωρισμού απορριμμάτων (μαγνητικός, ηλεκτρικός, κλπ), διαχωρισμός στην πηγή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Χώροι διάθεσης απορριμμάτων: κριτήρια επιλογής θέσης, σχεδιασμός, μέθοδοι στεγάνωσης πυθμένα, συλλογή διηθημάτων, συλλογή και απαγωγή βιοαερίου, τελική κάλυψη, αποκατάσταση. Παρακολούθηση συμπεριφοράς ΧΥΤΑ. Χαρακτηριστικά ιλύων και εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης. Θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας απορριμμάτων και ιλύων (καύση, πυρόλυση, ανάκτηση ενέργειας), αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Βιολογικές και χημικές διαδικασίες επεξεργασίας (λιπασματοποίηση, αναερόβια χώνευση, ξήρανση, ασβεστοποίηση, αντιμετώπιση επιπτώσεων). Σχεδιασμός, οργάνωση, διαχείριση, νομοθεσία, οικονομικά στοιχεία. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης.  

 

Εργασίες

Εκφωνήσεις

Mέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω εργασιών (βαρύτητα 30%) και του τελικού διαγωνίσματος. Στο διαγώνισμα οι φοιτητές εξετάζονται τόσο στη θεωρία (χωρίς χρήση σημειώσεων) όσο και σε ασκήσεις, με ισοδύναμη βαρύτητα.

Διδάσκοντες

Ανδρέας Ανδρεαδάκης, καθ.ΕΜΠ (συντονιστής), Κτίριο Υδραυλικής, 4ος όροφος, τηλ:2107722897/900, e-mail: aedema@gmail.com

Σίμος Μαλαμής, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ,  Κτίριο Υδραυλικής, 2ος όροφος, τηλ:210772 2797, e-mail: malamis.simos@gmail.com

Επικουρικό Έργο. Δημήτρης Ανδρεαδάκης, ΥΔ. Κτίριο Υδραυλικής, Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας e-mail: andreadakisdimitris@gmail.com 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Κείμενα 

Βιβλιογραφία και πρόσθετο υλικό μελέτης

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται συμπληρωματικό υλικό καθώς και βασικά νομοθετήματα για τη διαχείριση των ΑΣΑ. Έχουν επίσης εκπονηθεί σχετικές μεταπτυχιακές εργασίες η αναζήτηση των οποίων μπορεί να γίνει από τον κατάλογο μεταπτυχιακών εργασιών.

Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ): Εκτίμηση των Γενικευμένων Επιπτώσεων και Κόστους Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(2007)

Developing Integrated Solid Waste Management Plan – Training Manual Vol. 1: Waste Characterization and Quantification with Projections for Future, Jun 2009 (PDF 884KB)

Developing Integrated Solid Waste Management Plan – Training Manual Vol. 2: Assessment of Current Waste Management System and Gaps therein, Jun 2009 (PDF 294KB)

Developing Integrated Solid Waste Management Plan – Training Manual Vol. 3: Targets and Issues of Concern for ISWM, Jun 2009 (PDF 301KB)

Developing Integrated Solid Waste Management Plan – Training Manual Vol. 4: ISWM Plan, Jun 2009 (PDF 3.6MB)

Πρόγραμμα διαλέξεων

 

Διαλέξεις

1

Αρχές και Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων-Ανάκτηση υλικών και ενέργειας

2

Αρχές και Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων-Ανάκτηση υλικών και ενέργειας

3

Θερμική επεξεργασία-ανάκτηση ενέργειας

4

Θερμική επεξεργασία-ανάκτηση ενέργειας

5

Διαλογή-Συλλογή_Μεταφορά

6

Κομποστοποίηση-Εδαφική αξιοποίηση

7

Κομποστοποίηση-Εδαφική αξιοποίηση

8

Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)

9

Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)

10

Διαχείριση Ιλύος

11

Διαχείριση Ιλύος

12

Διαχείριση Ιλύος

13

Επισκόπηση

Ανακοινώσεις

NEO Το μάθημα της Δευτέρας 7 Ιανουαρίου 2019 δεν θα γίνει. Αναπληρώνεται με μάθημα την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 ώρες 11:45-14:30

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.