Είσοδος

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 Υποχρεωτικό Μάθημα της Β Κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων" (Β Εξάμηνο)

Ανασκόπηση σχεδιασμού συστήματος ενεργού ιλύος μέσω απλών μοντέλων βασισμένων σε ισορροπίες μαζών. Χαρακτηρισμός λυμάτων και ιλύος και επιμερισμός οργανικού κλάσματος. Μαθηματική προσομοίωση συστήματος ενεργού ιλύος μέσω προσομοίωσης των διεργασιών απομάκρυνσης άνθρακα, νιτροποίησης και απονιτροποίησης, με βάση τη δομή του μοντέλου της IWA. Χημική και βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου. Προβλήματα καθιζησιμότητας και διόγκωσης της ιλύος, μέθοδοι ελέγχου και σχεδιασμός δεξαμενών τελικής καθίζησης. Βιοαντιδραστήρες μεμβράνης. Αυτοματισμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Σχεδιασμός συστημάτων προσκολλημένης βιομάζας (βιοφίλτρα, βιοδίσκοι). Αναερόβιες διεργασίες. Οι αγωγοί αποχέτευσης ως βιοαντιδραστήρες. Δυνατότητες βιώσιμης διαχείρισης (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών και ενέργειας) μέσω περαιτέρω επεξεργασίας των λυμάτων και της ιλύος.

Ύλη

Η ύλη του μαθήματος βασίζεται στα γνωστικά αντικείμενα του προαπαιτούμενου μαθήματος "Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών αποβλήτων" τα οποία εμβαθύνει και επεκτείνει. Η μελέτη του μαθήματος προύποθέτει τις σημειώσεις του φοιτητή σε συνδυασμό με τό πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (βλ εκπαιδευτικό υλικό) και τη βιβλιογραφία που συνιστούν οι διδάσκοντες. Πολύ χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές μεταβολισμού από το μάθημα "Βιοχημικές Διεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον".  

Εργασίες

Η υποβολή των εργασιών γίνεται σε ενότητες και είναι υποχρεωτική. Η βαρύτητα του βαθμού των εργασιών στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος είναι 30%. 

 Εργασίες 

Διδάσκοντες

Ανδρέας Ανδρεαδάκης, καθηγητής ΕΜΠ, τηλ 210 7722902, andre1@central.ntua.gr

Δάνος Μαμάης, καθηγητής ΕΜΠ, τηλ 210 7722901, mailto:dmamais@central.ntua.gr

Επικουρικό Έργο. Δημήτρης Ανδρεαδάκης, ΥΔ. andreadakisdimitris@gmail.com 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Κείμενα

Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ...  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΠΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/01/2018 ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 9:00- 15:00(16:00) 

 

Προετοιμασία για την παρακολούθηση των μαθημάτων

Σε όλες τις διαλέξεις οι φοιτητές θα έχουν μαζί τους το θέμα που εκπόνησαν στο προαπαιτούμενο "Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Αποβλήτων"

Προετοιμασία για τις διαλέξεις

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ανοικτές σημειώσεις

 

 

 

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.