Είσοδος

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 Υποχρεωτικό Μάθημα της Β Κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων" (Β Εξάμηνο)

Ανασκόπηση σχεδιασμού συστήματος ενεργού ιλύος μέσω απλών μοντέλων βασισμένων σε ισορροπίες μαζών. Χαρακτηρισμός λυμάτων και ιλύος και επιμερισμός οργανικού κλάσματος. Μαθηματική προσομοίωση συστήματος ενεργού ιλύος μέσω προσομοίωσης των διεργασιών απομάκρυνσης άνθρακα, νιτροποίησης και απονιτροποίησης, με βάση τη δομή του μοντέλου της IWA. Χημική και βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου. Προβλήματα καθιζησιμότητας και διόγκωσης της ιλύος, μέθοδοι ελέγχου και σχεδιασμός δεξαμενών τελικής καθίζησης. Βιοαντιδραστήρες μεμβράνης. Αυτοματισμός και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Σχεδιασμός συστημάτων προσκολλημένης βιομάζας (βιοφίλτρα, βιοδίσκοι). Αναερόβιες διεργασίες. Οι αγωγοί αποχέτευσης ως βιοαντιδραστήρες. Δυνατότητες βιώσιμης διαχείρισης (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών και ενέργειας) μέσω περαιτέρω επεξεργασίας των λυμάτων και της ιλύος.

Ύλη

Η ύλη του μαθήματος βασίζεται στα γνωστικά αντικείμενα του  μαθήματος "Διαχείριση Λυμάτων και Ιλύος" τα οποία εμβαθύνει και επεκτείνει. Η μελέτη του μαθήματος προύποθέτει τις σημειώσεις του φοιτητή σε συνδυασμό με τό πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (βλ εκπαιδευτικό υλικό) και τη βιβλιογραφία που συνιστούν οι διδάσκοντες. Πολύ χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές μεταβολισμού από το μάθημα "Βιοχημικές Διεργασίες στο Υδάτινο Περιβάλλον".  

Εργασίες

Η υποβολή των εργασιών γίνεται σε ενότητες και είναι υποχρεωτική. Η βαρύτητα του βαθμού των εργασιών στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος είναι 30%. 

 Εργασίες 

Διδάσκοντες

Ανδρέας Ανδρεαδάκης, καθηγητής ΕΜΠ, τηλ 210 7722902, andre1@central.ntua.gr

Δάνος Μαμάης, καθηγητής ΕΜΠ, τηλ 210 7722901, mailto:mamais@central.ntua.gr

Σίμος Μαλαμής, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ τηλ 210 7722797, malamis.simos@gmail.com

Επικουρικό Έργο. Δημήτρης Ανδρεαδάκης, ΥΔ. andreadakisdimitris@gmail.com 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Κείμενα

Ανακοινώσεις


Εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα ΠΜΕΥΑ Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020  

Ώρα 9:30 -12:30

9:30-10:30  Φοιτητές- Κεχαγιά, Αναστοπούλου, Ζαχαρία

10:30-11:30  Φοιτητές- Καλτσά, Βερώνη, Τζαννές

11:30-12:10  Φοιτητές-Παππάς, Ερωτοκριτάκη

Διαδικασία

Το link της webex συνάντησης είναι

https://aedema.my.webex.com/aedema.my/j.php?MTID=m81c2058fb66dd014efb90cf5e2e9ef71

Ωστόσο, σύνδεση σταδιακά  θα κάνουν μόνο οι εξεταζόμενοι φοιτητές. Η πρώτη τριάδα στις 9:30, η δεύτερη στις 10:30 και η τρίτη δυάδα στις 11:30. Η επικοινωνία θα γίνει με τις κάμερες on

Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε μαζί μου με e-mail

Ανδρέας Ανδρεαδάκης


 


 

 

 

Προετοιμασία για την παρακολούθηση των μαθημάτων

Σε όλες τις διαλέξεις οι φοιτητές θα έχουν μαζί τους το θέμα που εκπόνησαν στο μάθημα "Διαχείριση Λυμάτων και Ιλύος"

Προετοιμασία για τις διαλέξεις

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ανοικτές σημειώσεις

 

 

 

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.