Είσοδος

Θεωρία Γεωπληροφορικής

Γενικά στοιχεία

 

 
Βιβλιογραφία

Βιβλία

  • Κάβουρας Μαρίνος, Δάρρα Αθανασία, Κονταξάκη Σοφία και Τομαή Ελένη, (2015), Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες (ηλεκτρ. βιβλ.), ISBN: 978-960-603-342-1, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το σύγγραμμα είναι διαθέσιμο στο αποθετήριο Κάλλιπος, εδώ.
  • Κάβουρας Μαρίνος, Δάρρα Αθανασία, Κόκλα Μαργαρίτα, Κονταξάκη Σοφία, Πανόπουλος Γιώργος και Τομαή Ελένη, (2015), Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα (ηλεκτρ. βιβλ.), ISBN: 978-960-603-343-8, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το σύγγραμμα είναι διαθέσιμο στο αποθετήριο Κάλλιπος, εδώ.
  • Marinos Kavouras and Margarita Kokla, (2008), "Theories of Geographic Concepts: Ontological Approaches to Semantic Integration", CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, USA

Επιστημονικά Άρθρα

  • Goodchild M., (2003), "The nature and value of geographic information", Foundations of Geographic Information Science. Διαθέσιμο εδώ.
  • Egenhofer M., (1989), "A Formal Definition of Binary Topological Relationships". Third International Conference on Foundations of Data Organization and Algorithms (FODO), Paris, France, In: Litwin W., Schek H. (Eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 367, Springer-Verlag, pp. 457-472
  • Kuhn W., (2005), "Geospatial Semantics: Why, of What, and How?". Journal on Data Semantics III, Lecture Notes in Computer Science Vol. 3534, pp 1-24. Διαθέσιμο εδώ.
  • Skupin A., Fabrikant S., (2008), "Spatialization", In: Wilson J., Fotheringham S. (Eds.), The Handbook of Geographical Information Science. Blackwell Publishing. pp. 61-79.
  • Van Deun K., Delbeke L., "Multidimensional Scaling", Open Distance Learning.

Mέθοδοι αξιολόγησης

To μάθημα εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου με κλειστά βιβλία.

Διδάσκοντες

Μαρίνος Κάβουρας - Καθηγητης
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α.211-212
Τηλ: 210-772 2731
Φαξ: 210-772 2734
Email: mkav@survey.ntua.gr
Μαργαρίτα Κόκλα - Λέκτορας
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α.207-208
Τηλ: 210-772 2637
Φαξ: 210-772 2734
Email: mkokla@survey.ntua.gr

Βοηθοί

Δημήτρης Αργιαλάς - Καθηγητής
Λαμπαδάριο, 2ος όροφος,
Γραφ. Λ.208 
Τηλ: 210-772 2595
Φαξ: 210-772 2776
Email: argialas@central.ntua.gr
Νάνσυ Δάρρα - ΕΔΙΠ
Κτήριο Β, 2ος όροφος,
Τηλ: 210-772 2757
Φαξ: 210-772 2748
Email: nancyd@survey.ntua.gr
Γιώργος Πανόπουλος - ΕΔΙΠ
Κτήριο Α, 1ος όροφος,
Γραφ. Α.107-108 
Τηλ: 210-772 2642
Φαξ: 210-772 2734
Email: gpani@survey.ntua.gr
Ελένη Τομάη - ΕΔΙΠ
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α.215
Τηλ: 210-772 1543
Φαξ: 210-772 2734
Email: etomai@mail.ntua.gr

Πρόγραμμα

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 12:45-14:30 στο Μικρό Αμφιθέατρο. Απορίες θα λύνονται είτε κατά την διάρκεια του μαθήματος είτε στα γραφεία των διδασκόντων στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας.Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.