Είσοδος

Μεταφορές και Κυκλοφορία - Μη Συμβατικά Οχήματα

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα “Μεταφορές και Κυκλοφορία- Μη Συμβατικά Οχήματα” είναι, όπως και το ίδιο το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, διατομεακό και γιΆ αυτό διδάσκεται από καθηγητές των Σχολών Πολιτικών, Χημικών, Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Σκοπός του είναι να αναλύσει και να προδιαγράψει μεταφορικά συστήματα, μέσα και καύσιμα με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό θα επιτευχθεί στα ευρύτερα πλαίσια που θέτουν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, της μείωσης της ρύπανσης και της αποτροπής της κλιματικής αλλαγής: (α) σχεδιασμός βιώσιμων και αποτελεσματικών διαδικασιών παραγωγής, διανομής και χρήσης της ενέργειας, (β) κατανόηση και ορθή διαχείριση της κατανάλωσης, (γ) αξιολόγηση των τεχνολογικών καινοτομιών σχετικά με τη χρήση της ενέργειας, (δ) μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο σύνολο της διαδικασίας παραγωγής-διάθεσης- κατανάλωσης ενέργειας και (ε) βελτιστοποίηση στο σύνολο της αλληλοσχετιζόμενης δια-τομεακής κατανάλωσης σε επίπεδο πόλης και χώρας.

 

Ύλη

 

Διδάσκοντες:  Α. Μπαλλής (Συντονιστής),  Ε. Λόης, Σ. Μανιάς, Δ. Χουντάλας                                                                    

               

Εβδομάδες

 

Ημερομ.

 

Περιεχόμενα

 

Διδάσκων

 

1

 


Μεταφορές και Ενέργεια- Εισαγωγή. Η κατανάλωση ενέργειας ως παράγων σχεδιασμού στις Μεταφορές.

Εισαγωγή στα Συγκοινωνιακά Δίκτυα, Σχέσεις Λειτουργίας – Απόδοσης.

 

Α. Μπαλλής

 

 

2

 

 


Κατανάλωση και κυκλοφορία. Η έννοια της θεωρητικής και πρακτικής ικανότητας συγκοινωνιακών δικτύων. Χαρακτηριστικά μέσων και υποδομής. Λειτουργικό κόστος κυκλοφορίας. Μέθοδοι υπολογισμού.

 

Α. Μπαλλής

 

3

 


Οδικές Αστικές Μεταφορές. Παράγοντες που επιδρούν στην κατανάλωση ενέργειας όπως χαρακτηριστικά αστικής διαδρομής,  οδών, σηματοδότησης, καιρικών συνθηκών, κυκλοφοριακών συνθηκών, οχήματος και είδος καυσίμου.

 

 

Α. Μπαλλής

 

 

4

 

 


Σιδηροδρομικές και Αεροπορικές Μεταφορές.-Συνδυασμένες Μεταφορές. Είδη ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις σιδηροδρομικές  μεταφορές. Δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Χαρακτηριστικά αεροπορικών διαδρομών (απόσταση, ταχύτητα). Συνδυασμένες μεταφορές και είδη αυτών. Επιρροή των μεθόδων μοναδοποίησης φορτίων στην κατανάλωση ενέργειας.

 

 

 

Α. Μπαλλής

 

5

 

 


Καύσιμα Μεταφορών. Χερσαίες Μεταφορές, Βενζινοκίνητα και Ντιζελοκίνητα οχήματα. Μη συμβατικά καύσιμα. Ιδιότητες, Προδιαγραφές, Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς. Μεταφορά, Διακίνηση και Διάθεση Καυσίμων. Αργό Πετρέλαιο. Έτοιμα προϊόντα. Αγωγοί, Θαλάσσια μεταφορά, Χερσαίες μεταφορές. 

 

 

Ε. Λόης

 

6

 


Ρύπανση. Βενζινοκινητήρες, Ντιζελοκινητήρες, Κινητήρες μη συμβατικών καυσίμων. Θαλάσσια ρύπανση από τη μεταφορά καυσίμων με πετρελαιοφόρα σκάφη και τρόποι αντιμετώπισής της.

 

Ε. Λόης

 

 7


Ηλεκτροκινητήρες οχημάτων. Συσσωρευτές ηλεκτρικών οχημάτων. Φορτιστές συσσωρευτών.

 

Σ. Μανιάς

 

8

        

 


 

Κυψέλες Καυσίμων. Βασικές αρχές λειτουργίας. Θεωρητική Ισχύς, Βαθμός Απόδοσης, Χαρακτηριστικές Καμπύλες Λειτουργίας Ιδανικών και Πραγματικών Κυψελών Καυσίμου.

 

Δ. Χουντάλας

 

9


Εφαρμογές και Ασκήσεις: Ηλεκτρόδια – Ηλεκτρολύτες-Αναγεννητικά Στοιχεία.

Δ. Χουντάλας

 

10

 

 


Έλεγχος Συστημάτων Μεταφορών & Διαχείριση της Ζήτησης. Η έννοια της βελτιστοποίησης των συγκοινωνιακών δικτύων. Εφαρμογές. Μέθοδοι διαχείρισης της ζήτησης, Επιπτώσεις και Αναδράσεις, Ολοκληρωμένα Συστήματα. 

 

 

Α. Μπαλλής

 

11

 

 


Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας-Προοπτικές. Μέθοδοι και μέσα υποκατάστασης των μετακινήσεων. Πεδία εφαρμογών, Υπολογισμοί, Επιπτώσεις, Περιορισμοί και προοπτικές  εισαγωγής νέων τεχνολογιών στις Μεταφορές.

 

 

Α. Μπαλλής


 Περισσότερες πληροφορίες: Εργαλία > Ανακοινώσεις & Έγγραφα

 

Βιβλιογραφία

Α.Σταθόπουλος, Κ. Αμπακούμκιν, Σ. Μανιάς, Σ. Στούρνας, Κ. Σπέντζας, Δ. Τσαμπούλας, Σ. Χουντάλας, Κ. Λυμπέρης,  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Σημειώσεις κατά τη Παράδοση), Αθήνα 2000 (έχει αναρτηθεί στα 'Εγγραφα')

 

Προσθετές σημειώσεις & επιδεικτικό υλικό είναι αναρτημένο στη σελίδα των Εγγράφων.

Διδάσκοντες

Αθανάσιος Μπαλλής (Συντονιστής μαθήματος), Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Τομ. Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής

Τηλ: 210- 772 1235

abal@central.ntua.gr

 

Λόης Ευριπίδης, Καθηγητής,  Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομ. Σύνθ. & Ανάπτ. Βιομηχ. Διαδικασιών, Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών

+30 210 772 3190

elois@chemeng.ntua.gr

Μανιάς Στέφανος, Καθηγητής,  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ.
Τομ. Ηλεκτρικής Ισχύος, Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών & Ηλεκτρονικών Ισχύος

+30 210 772 3503

manias@central.ntua.gr

Χουντάλας Δημήτριος, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομ. Θερμότητας, Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

+30 210 772 1259

dx1961@central.ntua.g

  


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.