Είσοδος

Μέθοδοι Αναπαράστασης Γεωγραφικής Γνώσης

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα αυτό καλύπτει τις βασικές μεθόδους για την αναπαράσταση της γεωγραφικής γνώσης. Αποτελεί μάθημα ειδίκευσης του εαρινού (Β΄) τετραμήνου και αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μάθημα "Θεωρία Γεωπληροφορικής" του Α΄ τετραμήνου καθώς και των γνώσεων που αποκτούνται από το μάθημα "Ερευνητικά θέματα στα ΣΓΠ" του Β΄ τετραμήνου. Απευθύνεται σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις μεθόδους αναπαράστασης της γεωγραφικής γνώσης. Προβλέπεται η συγγραφή μιας εργασίας από τους φοιτητές σε ένα ερευνητικό αντικείμενο στο πλαίσιο του μαθήματος. Κάθε σπουδαστής θα κάνει δύο παρουσιάσεις μέσα στο τετράμηνο (μία προόδου και μια τελική προς το τέλος του τετραμήνου. Έτσι, ο μεταπτυχιακός φοιτητής εισάγεται στην ερευνητική διαδικασία, και καθοδηγείται, βάσει της ερευνητικής μεθοδολογίας προς την εκπόνηση και παρουσίαση ενός ερευνητικού θέματος σε τέτοιο βάθος όσο επιτρέπει η διάρκεια του τετραμήνου.

Βιβλιογραφία

Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία:

  • Marinos Kavouras and Margarita Kokla, (2008), "Theories of Geographic Concepts: Ontological Approaches to Semantic Integration", CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, USA
  • John Sowa, (2000), Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations; Brooks Cole Publishing Co.; Pacific Grove, CA

Διδάσκοντες

Mαρίνος Κάβουρας
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α.211-212
Τηλ: 210-772 2731
Φαξ: 210-772 2734
Email: mkav@survey.ntua.gr
Μαργαρίτα Κόκλα - Λέκτορας
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α.207-208
Τηλ: 210-772 2637
Φαξ: 210-772 2734
Email: mkokla@survey.ntua.grΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.