Είσοδος

Ερευνητικά Θέματα στα ΣΓΠ

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα "Ερευνητικά Θέματα στα ΣΓΠ" αποτελεί μάθημα ειδίκευσης του εαρινού (B') τετραμήνου και αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μάθημα "Θεωρία Γεωπληροφορικής" του Α' τετραμήνου. Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα πλέον σύγχρονα ερευνητικά θέματα στον χώρο των ΣΓΠ (research agendas).

Κάθε σπουδαστής επιλέγει ένα θέμα για το οποίο κάνει δύο παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του τετραμήνου (μία προόδου και μια τελική προς το τέλος του τετραμήνου). Με αυτόν τον τρόπο, εισάγεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής στην ερευνητική διαδικασία, και καθοδηγείται βάσει της ερευνητικής μεθοδολογίας προς την εκπόνηση και παρουσίαση ενός ερευνητικού θέματος σε τέτοιο βάθος όσο επιτρέπει η διάρκεια του τετραμήνου.

Στην αρχή του τετραμήνου παρουσιάζονται διάφορα ερευνητικά θέματα από τον διδάσκοντα καθώς και προσκεκλημένους ερευνητές. Έτσι, κάθε φοιτητής αποκτά κάποιες γενικές γνώσεις για όλα τα θέματα τόσο από τις παρουσιάσεις των συμφοιτητών του όσο και των διδασκόντων και των προσκεκλημένων ερευνητών, ενώ μέσα από το δικό του θέμα αποκτά ερευνητική εμπειρία, δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης, σύνταξης επιστημονικής εργασίας και υποστήριξής της στο κοινό.

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να έχουν γνώση των πλέον σύγχρονων ερευνητικών θεμάτων στον χώρο των ΓΣΠ.

Βιβλιογραφία

Παρακάτω παρατίθεται μια ενδεικτική βιβλιογραφία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των ερευνητικών θεμάτων στα ΣΓΠ:

 • Gisdata 1: Gis And Generalisation: Methodological And Practical Issues, Muller, Lagrange, Weibel.
 • Cartography: Visualisation Of Spatial Data, Kraak, Ormeling.
 • GIS Data Conversion: Strategies, Techniques, And Management, Hohl.
 • An Introduction To The Theory Of Spatial Object Modelling For GIS, Molenaar.
 • Mapping: Ways Of Representing The World, Dorling, Fairburn.
 • Spatial And Temporal Reasoning In Geographic Information Systems, Egenhofer.
 • Framework For The World,Rhind.
 • Exploring Spatial Analysis In Geographic Information Systems, Chou.
 • Interactive Spatial Data Analysis, Bailey, Gatrell.
 • Interoperable And Distributed Processing In Gis, Vckovski.
 • Gisdata 5: European Geographic Information Infrastructures Opportunities And Pitfalls, Burrough, Masser.
 • Spatial Information Theory A Theoretical Basis For Gis, Hirtle, Frank.
 • Geographic Information Systems For Geoscientists: Modelling With Gis, Graeme Bonham-Carter, Advanced In Gis Research Ii: Proceedings Of The Seventh International Symposium On Spatial Data Handling, Molenaar, Kraak.
 • Object Oriented Design For Temporal Gis, Wachowiez.
 • Spatial Information Theory Cognitive Computational Foundations Of Geographic Information Science, Freksa, Mark.
 • Theories of Geographic Concepts, Kavouras, Kokla.

Διδάσκοντες

Μαρίνος Κάβουρας - Καθηγητης
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α.211-212
Τηλ: 210-772 2731
Φαξ: 210-772 2734
Email: mkav@survey.ntua.gr
Μαργαρίτα Κόκλα - Λέκτορας
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α.207-208
Τηλ: 210-772 2637
Φαξ: 210-772 2734
Email: mkokla@survey.ntua.gr

Βοηθοί

Ελένη Τομάη - ΕΔΙΠ
Κτήριο Α, 2ος όροφος, Γραφ. Α.215
Τηλ: 210-772 1543
Φαξ: 210-772 2734
Email: etomai@mail.ntua.grΣυγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.