Είσοδος

Εισαγωγή στην Εδαφομηχανική & Θεμελιώσεις

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Μάθημα του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

"Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη" 

Διδάσκων:

Μιχαήλ Σακελλαρίου

(mgsakel@mail/ntua/gr, http://users.ntua.gr/mgsakel)

 

"If educators who teach in the world of hyper-information and hyper-connectivity want to impart knowledge and skills they will not only have to encourage their students to plunge in and swimm in deep and dangerous waters, as Kierkergaard proposed, they will also have to encourage them to swimm upstream. That is, they will have to foster the sort of unconditioned commitments and strong identities necessary for turning information into meaningful knowledge and the involvement necessary for developing the skills to use it. Only then can they develop in their students knowledge, skills and what Aristotle called practical wisdom"

Hubert L. Dreyfus "Anonymity versus Commitment: The Dangers of Education on the Internet"

In : "Philosophy of Technology; The Technological Condition-An Anthology", Blackwell, 2006 (pp 578-584).

.......................................................................................................................................................

Από τις σελίδες αυτές θα δίνονται πρόσθετες πληροφορίες και παραπομπές που αφορούν στο μάθημα.

Προς το παρόν, μπορείτε να δείτε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και συνδέσμους στην προσωπική σελίδα:

http://users.ntua.gr/mgsakel

Ύλη

Βιβλιογραφία

Craig, 'Soil Mechanics"

Καββαδάς, "Εδαφομηχανική"

Verruijt: http://geo.verruijt.net/, (Σελίδα με διδακτικό υλικό και λογισμικό)

Δημοσιεύσεις σχετικές με βυθισμένες σήραγγες

Volume 12, Issue 2, Pages 83-355 (April 1997) ◄ Previous vol/iss    Next vol/iss ►
Immersed and Floating Tunnels, Second Edition
        Article ListFull AbstractsAdd to my Quick Links
This arrow points to the article checkboxes which are used in conjunction with the following functions. Original article list  articles 1 - 14
You are not entitled to access the full text of this document1.
Chapter 1 introduction  • EDITORIAL
Pages 83-86
Ahmet Gursoy
Abstract | Abstract + References | PDF (197 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document2.
Chapter 2 glossary of immersed tunnel terms  • MISCELLANEOUS
Pages 87-92
Jan Saveur and Christian Ingerslev
PDF (428 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document3.
Chapter 3 structural design of immersed tunnels  • REVIEW ARTICLE
Pages 93-109
Jan Saveur and Walter Grantz
Abstract | Abstract + References | PDF (1673 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document4.
Chapter 4 waterproofing and maintenance  • REVIEW ARTICLE
Pages 111-124
Walter Grantz, Liong Tan, Egon Sørensen, Hans Burger, Ahmet Gursoy and Christian Ingerslev
Abstract | Abstract + References | PDF (1401 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document5.
Chater 5 environmental issues  • REVIEW ARTICLE
Pages 125-134
Chris Marshall
Abstract | Abstract + References | PDF (1003 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document6.
Chater 6 Hazard analysis  • REVIEW ARTICLE
Pages 135-144
Jan Saveur
Abstract | Abstract + References | PDF (814 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document7.
Chapter 7 transportation  • REVIEW ARTICLE
Pages 145-156
Chris Hakkaart
Abstract | Abstract + References | PDF (1572 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document8.
Chapter 8 earthquake analysis  • REVIEW ARTICLE
Pages 157-162
Christian Ingerslev and Osamu Kiyomiya
Abstract | Abstract + References | PDF (476 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document9.
Chapter 9 catalogue of immersed tunnels  • REVIEW ARTICLE
Pages 163-316
Nestor Rasmussen and Walter Grantz
Abstract | Abstract + References | PDF (7504 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document10.
Chapter 10 submerged floating tunnels—a a concept whose time has arrived  • REVIEW ARTICLE
Pages 317-336
Donna Ahrens
Abstract | Abstract + References | PDF (1920 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document11.
Appendix A “Submerged floating tunnels analysis project” (edited and condensed version)  • MISCELLANEOUS
Pages 337-346
PDF (849 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document12.
Appendix B Instrumentation, Documentation and Verification (IDV)  • MISCELLANEOUS
Pages 347-350
PDF (251 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document13.
Appendix C “Immersed and floating tunnels” membership of ITA working group No. 11  • MISCELLANEOUS
Pages 351-354
PDF (95 K) | To Purchase and Download the Full Article, Click PDF
You are not entitled to access the full text of this document14.
Corrigenda  • ERRATUM
Page 355Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.