Είσοδος

Συμπεριφορά Πλοίου σε Κυματισμούς και Εφαρμογές στη Σχεδίαση

Γενικά στοιχεία

 

 
Εργασίες

Καλούνται οι σπουδαστές που έχουν αναλάβει θέμα στα πλαίσια του μαθήματος να το παραδώσουν μέχρι την Τετάρτη 29η Ιουνίου.

Η προφορική εξέταση του θέματος προγραμματίζεται για την Τρίτη 5 Ιουλίου στις 14.00.

Ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών που θα παραδοθούν, μπορεί να οριστεί και άλλη, επιπλέον, ημέρα προφορικής εξέτασης.

 Ο Διδάσκων

Γρηγόρης Γρηγορόπουλος


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.