Είσοδος

Επιστήμη και Τεχνική των Συγκολλήσεων

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα "Επιστήμη και Τεχνική των Συγκολλήσεων" είναι κατ'επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα της Β' Θεματικής ενότητας του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, με εξάμηνο παρακολούθησης το 8ο.  Δεν υπάρχει, τυπικά, προαπαιτούμενο μάθημα, όμως ουσιαστικά προαπαιτούμενο θεωρείται η "Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών Ι" (3ο εξάμηνο). Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική.

Θεωρητικό Μέρος

Το μάθημα "Επιστήμη και Τεχνική των Συγκολλήσεων" εμβαθύνει στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές:

Φυσική του Ηλεκτρικού Τόξου Συγκόλλησης. Μεταφορά Υλικού κατά τη Συγκόλληση και Τήξη Ηλεκτροδίων. Πρόσδοση και Μεταφορά Θερμότητας σε Συγκολλήσεις. Μεταλλουργικά Φαινόμενα κατά τη Συγκόλληση. Παραμένουσες Τάσεις σε Συγκολλήσεις. Παραμορφώσεις σε Συγκολλητές Κατασκευές. Μηχανική Συμπεριφορά Σθγκολλητών Κατασκευών. Σύγχρονες Μέθοδοι Συγκόλλησης (δια τριβής, Laser, κλπ). Το Σύστημα Σιδήρου-άνθρακα. Συγκόλληση Κοινών Ανθρακοχαλύβων. Συγκόλληση Ανοξείδωτων Χαλύβων. Συγκόλληση Κραμάτων Αλουμινίου. Ελαττώματα και Ποιοτικός Έλεγχος Συγκολλήσεων. Συγκολλησιμότητα και Κόστος Συγκόλλησης.  

Εργαστηριακό Μέρος

Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά εργαστηριακών ασκήσεων σχετικών με την ύλη του μαθήματος. Ο αριθμός των εργαστηριακών ασκήσεων που εκτελούνται εξαρτάται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων στο μάθημα φοιτητών.

Υποχρεωτική Ερευνητική Μελέτη

Κάθε φοιτητής εκπονεί μία μελέτη πάνω σε κάποιο πρόβλημα της Τεχνολογίας Συγκολλήσεων, σύμφωνα με προδιαγραφές που διανέμονται.

 

Βιβλιογραφία

Ενδεικτικά προτείνεται η παρακάτω βιβλιογραφία:

1.      Δ.Ι. Παντελής, Β.Ι. Παπάζογλου, Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, "Επιστήμη και Τεχνολογία των Συγκολλήσεων", Εκδ. Τζιόλα, Θεσ/νίκη 2017, ISBN 978-960-418-658-7 

2.      Raymond J. Sacks, "Essentials of welding", publ. by Glencoe/McGraw – Hill (New York), 1984

3.      Howard B. Cary and Scott C. Helzer, "Modern welding technology", publ. by Prentice Hall (Upper Saddle River, NJ), c2005

4.      Editors Baldev Raj, V. Shankar and A. K. Bhaduri, "Welding technology for engineers", publ. by Alpha Science International Ltd (Oxford, U.K.), c2006

5.      John C. Lippold and Damian J. Kotecki, "Welding metallurgy and weldability of stainless steels", publ. by John Wiley & Sons(Hoboken, NJ), c2005

6.      Don Geary, "Welding", publ. by McGraw – Hill (New York), c2000 

 

Εργαστήριο

Στο πλαίσιο του Μαθήματος προβλέπεται η διενέργεια σειράς, εκ των κάτωθι, εργαστηριακών ασκήσεων:

  1. Συγκόλληση δια τριβής με ανάδευση
  2. Μέτρηση παραμενουσών τάσεων με τη μέθοδο της διάνοιξης οπής
  3. Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι συγκολλήσεων (Διεισδυτικά υγρά, Μαγνητικά σωματίδια)
  4. Μεταλλογραφική μελέτη με χρήση ρέπλικας (Μη καταστροφική μέθοδος)
  5. Θραυστογραφία αστοχιών συγκολλητών κατασκευών
  6. Συμπεριφορά σε διάβρωση συγκολλητών κατασκευών

 

Mέθοδοι αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα προκύψει σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά:

- 50% για τη γραπτή εξέταση (όπου όμως θα πρέπει ο φοιτητής να λάβει τουλάχιστον 3/10)

- 50% για το θέμα (εργασία και παρουσίαση)

 

Διδάσκοντες

Καθηγητής Δ. Ι. Παντελής

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.