Είσοδος

Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Μάθημα 8.3.38.6 Στρεπτικές Ταλαντώσεις

Γίνεται μέτρηση, με ασύρματα επιταχυνσιόμετρα, στρεπτικών ταλαντώσεων πειραματικής δίαταξης αξονικού συστήματος στην εργαστηριακή μονάδα Δυναμικής-Ακουστικής μηχανολογικών συστημάτων. 

 

Εργαστήριο

experiment-torsional_vibrations.pdf

Εργασίες

Διδάσκοντες

Ιωάννης  Γεωργίου, PhD
Kαθηγητής, Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας
Τηλ: 210-772-2716    
Email: georgiou@central.ntua.gr

 Βοηθός, Νικόλαος Κίντζιος, ΥΔ

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.