Είσοδος

Αντοχή Πλοίου

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

 ΘΕΜΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

 ΝΑΙ

ΝΑΙ

click στο παραπάνω σύνδεσμο 
 ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΗΡΕΜΟ ΝΕΡΟ

 ΝΑΙ

ΝΑΙ

  
 ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟ

 ΝΑΙ

ΝΑΙ 

  
 ΟΡΘΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΜΨΗΣ

  ΝΑΙ

  ΝΑΙ

  
 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  ΝΑΙ

  ΝΑΙ

  
 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΜΨΗΣ

  ΝΑΙ

   ΝΑΙ

  
 ΣΤΡΕΨΗ

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

  
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ  ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΙ

 ΝΑΙ

  
ΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

  
ΚΟΠΩΣΗ

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ
ΜΗΤΡΩΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 ΝΑΙ

 ΝΑΙ

  
ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΝΑΙ


  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι ιστοσελίδες του μαθήματος ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ είναι αναρτημένες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για τους εγγεγραμμένους σπουδαστές στο μάθημα ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ που διδάσκεται κατά το ακαδημαΪκό έτος 2015-2016, στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Όλο το περιεχόμενο στις σελίδες αυτές είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για εκπαυδευτική χρήση των φοιτητών αυτών. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ η οιαδήποτε άλλη χρήση του. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ επίσης ρητά η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική αναπαραγωγή των ιστοσελίδων αυτών χωρίς την έγρραφη άδεια του διδάσκοντα.

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.