Είσοδος

Δυναμική & Ταλαντώσεις Μηχανημάτων και Αξονικών Συστημάτων Πλοίου

Γενικά στοιχεία

 

 
Ύλη

 

Α-Μηχανική-Δυναμική περιστρεφόμενων μηχανολογικών συστημάτων  

Το Εκκρεμές: έκκεντρο ταλαντούμενο-περιστρεφόμενο σύστημα, περιορισμός κίνησης-κεντρομόλος δύναμη; ευστάθεια-αστάθεια στατικής ισορροπίας, διακλάδωση στατικής ισορροπίας, περιστροφική κίνηση-δυναμική ως αστάθεια  στατικής ισορροπίας. Ο Δίσκος: συμμετρικό περιστρεφόμενο σύστημα, συμμετρία-απαλοιφή κεντρομόλων δυνάμεων,  συνεχές ουδέτερων καταστάσεων στατικής ισορροπίας. Ο Εκκεντρος Δίσκος-Εκκρεμές. Περιορισμοί κίνησης, φύση δυνάμεων περιορισμών-αδρανειακές δυνάμεις, εκκεντρότητα ως αντίσταση περιστροφής. Αναλυτική Μηχανική: Δυνατή μετατόπιση, αρχή δυνατών έργων, Εξισώσεις Euler-Lagrange. Το Διπλό Εκκρεμές: Σύνθετο έκκεντρο σύστημα με σύνθετες κινήσεις και εσωτερικές αδρανειακές δυνάμεις. Το Περιορισμένο Διπλό Εκκρεμές: μετασχηματιστής δύναμης σε ροπή και ροπής  σε δύναμη, βασικός μηχανισμός εμβολοφόρων κινητήρων.  Δίσκος-Διπλό Εκκρεμές. Δίσκος-Περιορισμένο Διπλό Εκκρεμές.

Δίσκος-Ταλαντωτής, περιστρεφόμενο σύστημα με δυναμική εκκεντρότητα, κρισιμη γωνιακή ταχύτητα, συντονισμός.

Παλμική Δύναμη, αποθήκευση ενέργειας σε μεταφερόμενη μάζα και περιστρεφόμενο δίσκο. Γιατί ο μηχανισμός Μάζα+Έκκεντρος Δίσκος αποθηκεύει ως κινητική ενέργεια το έργο παλμικής δύναμης που επιδρά στην Μάζα.

 Μηχανισμός: Έμβολο-Διωστήρας-Έκκεντρος Δίσκος. Εξισώση Κίνησης (ΕΚ), ο ρόλος της  μη γραμμικής γεωμετρίας του μηχανισμού στην λειτουργία του ως μηχανικός μετασχηματιστής  κίνησης και δύναμης.  Υπολογισμός δυνάμεων αντίδρασης στους περιορισμούς κίνησης (στηρίγματα) των μερών του μηχανισμού.

 

Β-Μηχανική-Δυναμική μηχανολογικών συστημάτων σε Συστήματα Πρόωσης

 

1-Κινητήρες *Βασικοί μηχανισμοί μετατροπής κίνησης και δύναμης  *Δυναμική μονο-κύλινδρου κινητήρα  * Δυναμική πολυ-κύλινδρων κινητήρων.

2-¶ξονες   * Στρεπτικές, καμπτικές & αξονικές ταλαντώσεις  διακτριτών και συνεχών αξόνων *Συντονισμός & αστοχίες   * Απόσβεση & έλεγχος ταλαντώσεων   *Αντοχή & κόπωση.

3-Αξονικά Συστήματα  * Στρεπτικές ταλαντώσεις σύνθετου αξονικού  συστήματος * Εδρανα* Μειωτήρες. 

4-Ατελές Αξονικό Σύστημα  *Ζυγοστάθμιση  *Ευθυγράμμιση  * Ρωγμές 

 Γ-Μέτρηση κίνησης αξονικού συστήματος

 Ομάδες 1-8. Η ανάθεση των  μετρήσεων κατά ομάδες  είναι στα "έγγραφα ".

Οδηγίες στο  

ergastiriaki-askisi-ekfonisi-yliko.pdf

 

 Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.