Είσοδος

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ναυπηγο-επισκευαστικές Εργασίες

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα είναι κατ’ εκλογήν υποχρεωτικό μάθημα της Θεματικής Ενότητας Β – «Μελέτη, Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων και Πλωτών Μέσων» του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής μας, με προτεινόμενο εξάμηνο παρακολούθησης το 8ο.  Δεν υπάρχει προαπαιτούμενο μάθημα.

Ύλη

Εισαγωγή.      Νομοθετικό Πλαίσιο.   Θεσμικό Πλαίσιο.   Εργατικά Ατυχήματα. Ιατρική της Εργασίας και Επαγγελματικές Ασθένειες.  Οικολογική Διαχείριση και Ασφάλεια της Εργασίας. Διαχείριση Ασφάλειας.  Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.  Ασφάλεια Μηχανημάτων.    Φυσικοί Παράγοντες.   Χημικοί Παράγοντες.  Πυροπροστασία - Πυρασφάλεια.   Εργονομία.  Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες.  Υγιεινή και Ασφάλεια στις Συγκολλήσεις

Βιβλιογραφία

Β.Ι. Παπάζογλου, Ζ. Τσαρακλή και Α. Αντωνίου, Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες, Αθήνα, 2001.

Εργασίες

Εκπονείται μία εργασία ανά ομάδα 4 - 5 σπουδαστών, με αντικείμενο σχετικό με το μάθημα.

Mέθοδοι αξιολόγησης

Προβλέπεται να γίνει μία υποχρεωτική γραπτή εξέταση κατά τη διάρκεια της κανονικής εξεταστικής περιόδου.

Ο τελικός βαθμός θα προκύψει σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά:

-             35% για το Θέμα

-             65% για την τελική εξέταση, στην οποία ο ελάχιστος βαθμός θα πρέπει να είναι 3,5/10.

Διδάσκοντες

Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Ζ. ΤΣΑΡΑΚΛΗΣ, Διπλ. Ναυπηγός Μηχ/γος Μηχ/κός Ε.Μ.Π., Υ.Δ. Ε.Μ.Π., Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμηματάτχης ΚΕΠΕΚ Πειραιά και Ν. Αιγαίου

 


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.