Είσοδος

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές και Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο για Ναυπηγούς Μηχ/γους Μηχ/κούς

Γενικά στοιχεία

 

 
Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του μαθήματος "Ηλεκτροτεχνία" του 3ου εξαμήνου και ασχολείται με τις ηλεκτρικές μηχανές και διατάξεις γενικότερα καθώς και τις εφαρμογές τους στα ηλεκτρικά δίκτυα των πλοίων και λοιπών πλωτών κατασκευών.  Η διδασκαλία γίνεται αρχικά  στις αίθουσες διδασκλίας από τον πίνακα, αλλά από το μέσον του εξαμήνου, μεγάλο μέρος παραδόσεων και ασκήσεων γίνεται στο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (ΕΕΠΥ-PCLAB) της Σχολής.  Εξάλλου γίνονται δύο σειρές εργαστηριακών ασκήσεων στον εργαστηρικό χώρο των ηλεκτροτεχνικών εφαρμογών στο Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας.  Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το συνυπολογισμό των βαθμών σε εργαστηριακές ασκήσεις, υπολογιστικές-φροντιστηριακές ασκήσεις, υπολογιστικά θέματα στο PCLAB

Ύλη

Μαγνητικά κυκλώματα, μετασχηματιστές (μονοφασικοί και τριφασικοί), στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες μηχανές ΕΡ, ασύγχρονες μηχανές ΕΡ, μηχανές ΣΡ, διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος, επιλογή ηλεκτρικών κινητήριων μηχανισμών για περιστροφική κίνηση, προγράμματα Η/Υ επίλυσης ηλεκτρικών δικτύων, ηλεκτρική πρόωση και εξηλεκτρισμένο πλοίο, ηλεκτρολογικά διαγράμματα πλοίων 

Βιβλιογραφία

1α) Ε. Πρωτονοτάριου, Κ. Βουρνά:"Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές", Εκδόσεις Συμμετρία

ή

1β) Ι. Προυσαλίδη:"Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές σε Πλοία και Πλωτές Κατασκευές'", Εκδόσεις Συμμετρία

2) Ι. Προυσαλίδη:"Φροντιστηριακές και Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτροτεχνιών Εφαρμογών", Εκδόσεις ΕΜΠ

Εργαστήριο

1) Δοκιμές σε Μετασχηματιστές - Προσδιορισμός παραμέτρων ισοδυνάμου κυκλώματος - Τριφασικές Συνδεσμολογίες

2) Μόνιμη κατάσταση λειτουργίας τριφασικών μηχανών ΕΡ

3) Ασκήσεις επίλυσης ηλεκτρικών δικτύων σε υπολογιστικό πρόγραμμα 

Εργασίες

1) Oι εργαστηριακές εκθέσεις των δύο εργαστηριακών ασκήσεων (παράδοση: 15 ημέρες μετά την εκτέλεση) με βαρύτητα 5% η κάθε μία (ομαδική εργασία)

2) Μεγάλο Υπολογιστικό Θέμα (παράδοση: την ημέρα της γραπτής εξέτασης) με βαρύτητα 5% (ατομική εργασία)

3) Θέμα Διερεύνησης -μέσω προσομοιώσεων- φαινομένων μεταβατικής κατάστασης λειτουργίας ηλεκτρικών δικτύων με βαρύτητα 5% (ομαδική εργασία)

(παράδοση: έως την έναρξη της θερινής εξεταστικής περιόδου)

Mέθοδοι αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής:

1) 10% βαρύτητα οι  εργαστηριακές ασκήσεις (5%Χ2): ο βαθμός κάθε άσκησης προκύπτει με 50% βαρύτητα στο απαντησιολόγιο που παραδίδεται με το τέλος της άσκησης και 50% με την έκθεση που παραδίδεται 15 ημέρες μετά την εκτέλεση

2) 5% βαρύτητα το υπολογιστικό θέμα.  Επιπλέον 5% "bonus" εάν τα αποτελέσματα επαληθευτούν με το πρόγραμμα Η/Υ επίλυσης ηλεκτρικών δικτύων

3) 5% βαρύτητα το θέμα διερεύνησης -μέσω προσομοιώσεων- μεταβατικών καταστάσεων λειτουργίας ηλεκτρικών δικτύων

4) 80% βαρύτητα το γραπτό της τελικής εξέτασης

Διδάσκοντες

Ιωάννης Προυσαλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, τηλ. 210-7722869, e-mail:jprousal@naval.ntua.gr

 

Βοηθοί

Ηλίας Σοφράς, Υ.Δ., τηλ. 210-7723546


 
Συγχρηματοδότηση
από την Ε.Ε.